Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Lenka Falušiová: praLES, zámek Ohrada, Hluboká n. Vltavou

Do 8. 8. 2021 bude na zámku Ohrada – Muzeu lesnictví, myslivosti a rybářství NZM, Ohrada 17, Hluboká nad Vltavou, přístupná v malé galerii krásná výstava Lenky Falušiové: praLES.

Grafiky Lenky Falušiové jsou inspirované českou krajinou a lesy. Výstava jejích grafických prací v Malé galerii Ohrada je upomínkou díla lesmistra Josefa Johna, zakladatele Boubínského pralesa.

Lenka Falušiová vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru grafiky prof. Jiřího Lindovského. Je členkou Sdružení českých grafiků Hollar a Spolku výtvarných umělců Mánes. Pravidelně vystavuje v zahraničí (Mini maxi print Berlin, Les Bohemes v galerii Tirelli ve Vevey, In Der Stille ve Švýcarsko – české galerii Go Green Art,…).
V letošním roce získala cenu za hlubotisk na výstavě Grafika roku 2020 v Císařské konírně Pražského hradu.
Absolvovala řadu samostatných výstav, například v galerii U Prstenu v Praze, v Lašském muzeu v Kopřivnici, v galerii Felixe Jeneweina v Kutné hoře atd. Zúčastnila se také mnoha kolektivních výstav – Centrum současného umění DOX v Praze, Muzeum umění v Olomouci, galerie Kooperativy v Praze, galerie Hollar v Praze, Oblastní galerie v Jihlavě, Galerie Klatovy – Klenová aj.

Lenka Falušiová zná důvěrně les a jeho proměnný život. Les je bohaté společenstvo, do kterého člověk jen prostě nakukuje a někdy zřídka v něm i pobývá. Les je velká síla kořenů, napětí větví a suků, bolest ran a šrámů, pulzující míza v cévách, hroty pupenů, těžká omamná vůně a záhadná přetrvávající vitalita semen. Les je šepot či řev větrů, vůně trav a mechů, nezachytitelné kolotání vody a světla. Lenka Falušiová nepopisuje vnější pohledy na les, zobrazuje ty zdánlivě neviditelné procesy pod povrchem porostů, vnitřní krajiny lesů. Její grafiky mají meditativní účinek, jsou citlivým záznamem celistvosti života lesa.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Lenka Falušiová: praLES, zámek Ohrada, Hluboká n. Vltavou