Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Ladislav Sutnar: Venuše

22. 5.-6. 8. / Galerie města Plzně / Malba

Už jen do 6.8.2015 bude v Galerii města Plzně, náměstí Republiky 40, Plzeň, přístupná úžasná a vyjímečná výstava Ladislav Sutnar: Venuše, doprovázená v podzemí galerie studentskou výstavou Inspirace Sutnar.

Z rozsáhlého díla výtvarného umělce světového významu, plzeňského rodáka Ladislava Sutnara, patří obrazy Venuší k těm nejzáhadnějším a nejvíce diskutovaným Sutnarovým projevům. Jsou průsečíkem dvou základních tendencí života a kultury, civilizace a společnosti 20. století. Prvou je všeobecná potřeba uplatnit dokonale funkční tvar, ať už se jedná o stroj, vnímání přírody, nebo lidského těla jako základ moderní kultury. Tou druhou tendencí bylo posunutí ideálu ženského těla do roviny sexuálního, masově působivého idolu. V šedesátých a v první polovině sedmdesátých let minulého století Sutnar vytvořil sérii kreseb, koláží a maleb, ve kterých obě tendence spojil. Vyšel z fotografií krásných, většinou téměř nahých dívek a žen, obrazů rozmnožovaných v nezměrném množství edic a výtisků dobových časopisů a podrobil je přísným kritériím tvaru založeného na geometrii a na dalších postupech výtvarného myšlení. Jak výstava dokládá, Ladislav Sutnar se stal osobností, která překlenula názorové hranice protikladných tvůrčích modelů a směrů, výtvarné klasiky i populární kultury moderní doby, expresivně založených obrazů velkých, geometricky utvářených ploch v malbě zvané Hard-edge i fluidum opiátu masové kultury zviditelněného do podoby provokativního civilizačního svědectví díky tvorbě Sutnarových žáků a následovníků v hnutí pop-artu, zejména díky americkému umělci pocházejícímu z rodiny slovenských přistěhovaslců Andy Warholovi. Výstava, kterou připravil prof. Tomáš Vlček, shrnuje dosavadní poznání Sutnarovy tvorby a nově ukazuje její význam, a to při příležitosti prezentace Sutnarova díla v domě, ve kterém se Ladislav Sutnar narodil 9. listopadu roku 1897.

Inspirace Sutnar – podzemí galerie

Výstava představuje tvorbu studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, která již řadu let pečuje ve spolupráci s městem Plzní a společností Plzeň 2015, o.p.s. o umělecký odkaz slavného plzeňského rodáka a ikony světového designu Ladislava Sutnara.
Pro všechny vystavené práce je společná inspirace Sutnarovým dílem a jeho tvůrčími principy. Studenti reflektují různé prvky charakteristické pro tvorbu této výrazné osobnosti, ať už jde o specifickou barevnost, kompozici, využití geometrie atd. Hravost a svěžest, kterou dodnes tvorba Ladislava Sutnara vyzařuje, je aspekt, který mnohé studenty inspiroval v návrzích různých hraček a her. K vidění jsou i Sutnarovy Venuše vystupující ze svých obrazů, interiérové doplňky, knihy, vystřihovánky a hry inspirované slavnou stavebnicí Build the Town, šperky, knihy a mnoho dalšího.

Vystavené šperky vytvořili studenti ateliéru Design kovu a šperku pod vedením doc. Petra Vogela, ostatní díla vznikla pod vedením doc. Josefa Mištery v ateliéru Mediální a didaktická ilustrace. Filmovou projekci zajistil ateliér Multimédia MgA. Jana Morávka.

Výstava jasně dokládá, že Sutnarův odkaz je stále živý a je v něm ukrytý silný tvůrčí potenciál.

Kurátor výstavy Tomáš VlčekFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Ladislav Sutnar: Venuše