Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Kouzlo objevování: od hieroglyfů k Tutanchamonovi

Do 31. 12. 2022 (kromě 24. a 25. 12. 2022) se v prostorách Křížové chodby Karolina Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3, Praha 1, koná velmi zajímavá, kvalitně odborně připravená a působivá výstava Kouzlo objevování: od hieroglyfů k Tutanchamonovi.

Výstavu připravil tým Českého egyptologického ústavu FF UK. Tato akce připomíná dvě významná výročí, která světová egyptologie v roce 2022 oslavuje. Na podzim roku 1822 Jean François Champollion odhalil způsob, jakým číst starověké hieroglyfy, a fakticky tak moderní egyptologii jako vědu založil. O sto let později, v listopadu roku 1922, se po letech neúnavné práce usmálo štěstí na Howarda Cartera, jenž v Údolí králů objevil hrobku do té doby téměř neznámého panovníka Tutanchamona. Dnes už jeho jméno znají lidé po celém světě, stejně jako mnoho nádherných pokladů, které byly uloženy v jeho hrobce.

Výstava sleduje cesty, kterými kráčely tyto dvě osobnosti v touze učinit pro světovou vědu zásadní objev, a zároveň přibližuje jejich objevy jako takové. Nejprve se návštěvníci budou moci seznámit s tím, jak funguje systém staroegyptského hieroglyfického písma, jaké jiné druhy písma Egypťané používali, nebo jak se proměňoval jejich jazyk a jeho gramatická struktura. Druhá část výstavy je pak doslova vtáhne do Tutanchamonovy hrobky a představí jim nejen příběh jejího objevení, ale také mnohaletou soustavnou práci, která po objevu následovala, nebo nové vědecké poznatky spojené s tímto panovníkem.

Otevřeno od 10:00 do 18:00. Vstup je volný. 

https://cegu.ff.cuni.cz/cs/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Kouzlo objevování: od hieroglyfů k Tutanchamonovi