Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Kirstine Roepstorff a Matyáš Chochola: King is dead / Král je mrtev

18. 6.-30. 9. / SmetanaQ / Instalace

Do 30.9.2019 bude ve 3.patře centra umění a designu SmetanaQ, Smetanovo nábřeží 4, Praha 1, zdarma přístupná velmi zajímavá výstava Kirstine Roepstorff a Matyáše Chocholy: King is dead / Král je mrtev.

Galerie Cermak Eisenkraft zahajuje v prostorách POP-UP galerie domu SmetanaQ již desátou originální výstavu nazvanou The King is Dead / Král je mrtev, která představí tvorbu dánské vizuální umělkyně Kirstine Roepstorff a českého vizuálního umělce Matyáše Chocholy. Dánská zástupkyně na benátském bienále a laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého se zde setkávají, aby představili nová i starší díla, malby, koláže, sochy a instalace vytvářející symbolickou krajinu odstínů temnoty, alegoricky stvořenou pro vyprávění mýtických příběhů a zamyšlenou atmosféru, která je stejně nádherně duchovní jako mocná.

Tvorbu obou autorů spojuje experimentální filozofické pojetí zabývající se tématem lidské existence, reprezentací základních pilířů kulturní a duchovní podstaty mysli uložených v našem podvědomí, které vymezují a předurčují naši schopnost uchopení situace a orientace v okolním prostředí. Vystavená díla vyvolávají vlastní předobrazy, které by měly být divákovi srozumitelné i bez konkrétního kulturního přiřazení. Samotný název výstavy, tak jako v Shakespearových hrách, odkazuje k pojmu historické pravdy, který podléhá interpretaci a proměňuje se v čase.

Základem tvorby Kirstine Roepstorff je uvědomění si rovnováhy v její rozmanitosti významů – od poruch v mocenských strukturách dnešního světa i v historii až po lidský stav s principy rovnováhy v těle a mysli. Její díla se často skládají z horizontálních čar, jejichž rozdělení odráží různé vrstvy vědomí. Autorka používá estetiku se všudypřítomným citem a tělesným odhodláním, jako vstupem do jemnějších, nehmotnějších aspektů všeho, co nás fyzicky i duševně zasahuje. Kirstine Roepstorff je široce uznávaná pro její koláže s juxtapozicí fragmentů a materiálů jako textilie, mosaz, dřevo a papír, ve kterých se pozornost soustředí na trhliny mezi nimi a nabízení potenciálních možností. Temnota, jako počátek umění, životů a vizí a přechodná a regenerační síla, určuje autorčin umělecký směr, který se obecně zabývá zkoumáním mezer a vzájemných vztahů. V posledních letech Kirstine Roepstorff do své tvorby začlenila i
objekty a sochařské prvky převážně z betonu a mosazi.

Sochy a instalace Matyáše Chocholy charakterizují abstraktní formy, většinou trojrozměrné objekty, které kombinují řadu nezvyklých materiálů s každodenními předměty a jako celek utvářejí harmonický chaos. Trashová estetika se snoubí s precizními sklářskými technikami a poezie symbolů současnosti s jejími pradávnými kořeny. Chochola experimentuje s estetikou post internetového umění, které v netradiční, ale promyšlené kombinací šamanismu s pop kulturou 90.let vrací zpět k spirituálnímu odkazu post moderny, kam podle něj patří. Jeho intermediální tvorba je příležitostně doprovázena dalšími prvky – videem nebo performancí. Chochola opětovně zhodnocuje postmoderní zkušenost, konfrontuje archaické a popkulturní obsahy, odkazuje k totemismu i korporátní kultuře. Jeho tvorba se zaměřuje na pozorování obrysů kolektivní paměti, jež se nikdy plně neztotožnila s osvícenskými ideály a nadále zůstává vyživována staršími kulturními vrstvami. Pro Matyáše Chocholu je důležitá svoboda, energie a překračování běžných mantinelů.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Kirstine Roepstorff a Matyáš Chochola: King is dead / Král je mrtev