Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava kaligrafie a tušové malby POHYB

Do 30.10.2019 bude v Týnské literární kavárně, Týnská 6, Praha 1, přístupná zajímavá výstava kaligrafie a tušové malby POHYB.

Jedná se o výstavu prací studentů v oboru tušová malba (sumi-e) a kaligrafie (šodó).

Jsme milovníci Japonska a štětce všech věkových kategorií. Ke společné tvorbě se scházíme na kurzech pořádaných Česko-japonskou společností. V průběhu roku se věnujeme tradičním tématům a cvičením, na výstavě vám však k potěše a posouzení předkládáme ukázky z naší volné tvorby. Jediným pojítkem mezi nimi je letošní téma pohyb.
Práce štětcem je pro nás především cestou ke zklidnění a sebepoznání, ale to neznamená, že pohyb štětcem po papíře není také pěkná dřina. A není snad pohyb, někdy řízený a někdy chaotický, pod povrchem všech našich zdánlivě poklidných činností? Kolik nervových spojení musí proběhnout, kolik drobných pohybů svalů se musí propojit, aby vznikl jeden jediný tah štětcem?
A což teprve, když se nekorunovaný asijský král zvířat tygr uvelebí ve větvích a zdánlivě nehybně číhá na svoji kořist? Nebo když se statný kanec odhodlá k plavnému skoku přes potok? Anebo když radostně dovádějí hříbata? Přijďte se přesvědčit, že v našem podání nejsou v přírodě nehybné ani květiny ani tráva, ani mraky na obloze.
I kaligrafové zvolili v duchu letošního tématu dynamický styl a prezentují znaky s významem růst, cesta, pohyb, pokrok, letící pták a další, které tentokrát doslova utíkají z papíru.
V případě zájmu o výtvarné kurzy, nahlédněte na stránku www.japan.cz

….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: ZdeněkFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava kaligrafie a tušové malby POHYB