Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Julien van Middendorp: Individual thought patterns

Do 28. 6. 2021 bude v Galerii u Zlatého kohouta, Michalská 3, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů Juliena van Middendorpa: Individual thought patterns.

Nizozemský malíř Julien van Middendorp žije na Praze 1. Jeho díla stojí na dokonale promyšlené kompozici a užití základních barev.

Julien van Middendorp je nizozemský abstraktní malíř, který se zaměřuje na velkoformátové olejomalby, v nichž se živly barev propojují do vzájemných vztahů a vytvářejí myšlenky, představy a sdělení. Barvy jsou, jak známo, různé vlnové délky světla, tedy „pouhé“ stupně kvantity, na van Middendorpových obrazech však nabývají esenciálních charakter – barva, nikoli linie, je primární konstitutivní moment (proměnlivé) struktury světa. Toto je objev, který ještě před začátkem 20. století učinili Cézanne, van Gogh, Monet i další, a který pak pečlivě prozkoumali umělci minulého věku a činí tak další až dodnes. Julien van Middendorp tuto dlouho cestu osvobození barvy od tvaru a obrazu od konkrétního předmětu velmi dobře zná a reflektuje.

Dílo ovlivněné hnutím „Cobra“

Dílo Juliena van Middendorpa stojí na dokonale promyšlené kompozici a užití základních barev. To znamená mimo jiné významné zapojení oka diváka, v němž se barvy zpracovávají ve výsledný vjem, emoci (a snad i chování). Pokud bychom parafrázovali Shakespearova, lze říct, že „obraz malíře je v oku toho, kdo se na něj dívá.“ Pokud jde o téma, Julien se velmi rád a zdatně inspiruje městským životem, jeho pohybem, přeléváním a proměnami. Urbánní vesmír dodává jeho obrazům výraznou organickou dynamiku. Julienův styl je ovlivněn tvorbou světově proslulého uměleckého hnutí „Cobra” (1948–1951), k němuž se hlásili například Karel Appel, Pierre Alechinsky nebo Asger Jorn. Julien pracuje se základními barvami, které využívá jako konstitutivní prvky své výtvarné architektury. Jeho malby odkazují na nizozemské umělecké hnutí „De Stijl“, které v roce 1917 založili takové veličiny jako Piet Mondriaan, Vilmos Huszár nebo Theo van Doesburg. www.galleryvanmiddendorp.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Julien van Middendorp: Individual thought patterns