Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost

Do 3. 10. 2021 je v Domě Fotografie GHMP, Revoluční 5, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Jiřího Thýna: Mlčení, torzo, přítomnost.

Text kurátorky Sandry Baborovské k výstavě:

Aktuální výstavní projekt Jiřího Thýna v Domě fotografie navazuje na výstavu Předobrazy, prostor, abstrakce, která se před deseti lety uskutečnila v bývalých legendárních prostorách Galerie hlavního města Prahy ve druhém patře Staroměstské radnice. „V případě výstavy Předobrazy, prostor, abstrakce mě zajímal prostor a abstrakce právě v kontextu fotografického média. Tento zájem mě přivedl na myšlenku pracovat s kubismem a Ottem Gutfreundem. Zájem o abstraktní umění mě pak inspiroval k formulování manifestu ‚nenarativní‘ fotografie. Analytický přístup k fotografii a obrazu ve vztahu k tématu je v mé práci sice přítomný i dnes, ale v daleko uvolněnější formě,“ vysvětluje Thýn rozdíl mezi svými výstavami v Galerii hlavního města Prahy.

K výstavě Mlčení, torzo, přítomnost autora inspirovala představitelka meziválečné avantgardy sochařka Hana Wichterlová (1903–1990). Jednoduchá forma, organičnost, dynamika a vnitřní integrita jejích čtyř soch – Portrét Vincence Makovského (1928), Kompozice (1929–1930), Pupen (1932), Pecka (1964) – jsou Thýnovi zdrojem pro jeho multiexpozice a fotogramy: „S fotogramy jsem začal pracovat v době, kdy jsem prožíval skepsi z inflace fotografických obrazů. V té době jsem neměl chuť a ani mnoho důvodů fotit. Řešil jsem to tím, že jsem začal budovat svůj vztah k fotografii od úplného začátku. Hledal jsem nové vyjadřovací možnosti a začal jsem experimentovat s fotogramy. Přišel jsem na techniku práce s osvitem fotografického papíru, umožňuje mi používat světlo v podstatě jako tužku,“ říká autor.

Jiří Thýn přistupuje k fotografickému médiu, objektům, site-specific instalacím a videoinstalacím intuitivně, podle vlastních slov se s fotografií snaží pracovat tak, jako by maloval. To mu umožňuje vyjádřit se autenticky a emotivně pomocí gesta. „Na rozdíl třeba od malby je ve fotografii bezprostřednost a možnost využití energie gesta značně omezená. Já se snažím pracovat tak, aby v obraze byla,“ přibližuje svoje postupy Thýn. Autor rovněž kreslí digitálně počítačovým kurzorem, přičemž se nesnaží o důslednou dokonalost. Nyní hledá způsob, jak pracovat s fotografií zcela bezprostředně, v digitálním procesu směřuje k principu náhody. Výstava Mlčení, torzo, přítomnost vybízí k tichému zastavení, k uvažování o vnímání času nejen ve fotografii, ale i v historii dějin sochařství, k zamyšlení nad „torzy“, která, ač evokují tíhu, odkazují k základním tvarům a principům naší existence. „Fotografie je pro mě zásadní, ale i z jiných důvodů. Podstatný je pro mě právě její symbolický podtext. Pro vznik fotografického obrazu je zásadní vztah světla a času, který by měl být v harmonii,“ shrnuje svůj vztah k médiu fotografie Jiří Thýn.

Jiří Thýn (* 1977) vystudoval UMPRUM (Ateliér fotografie, prof. Pavel Štecha) a také absolvoval stáž na Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství II / škola Vladimíra Skrepla). Má za sebou několik zahraničních stipendijních programů, například pobyt v Ateliéru fotografie na TAIK University v Helsinkách, PROGR v Bernu nebo FONCA v Mexico City. Svou fotografickou tvorbu často propojuje s instalací, malbou, textem a videem. Zabývá se jak samotným médiem fotografie a jeho přesahy, tak dalšími tématy jako je prostor a kompozice a tradiční fotografické postupy propojuje se současným post-konceptuálním přístupem. Tematizuje a zkoumá i různé fotografické techniky, například fotogramy. Působil jako vedoucí Ateliéru postkonceptuální fotografie na pražské FAMU, nyní vyučuje na Scholastice v Praze a na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Je zastupován galerií hunt kastner v Praze.

Sandra Baborovská

K výstavě vyjde stejnojmenná anglicko-česká publikace s texty Sandry Baborovské, Mariany Serranové a Adama Mazura.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Jiří Thýn: Mlčení, torzo, přítomnost