Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Jiří Kuděla: Chce zmizet, ale nezmizí

15. 5.-9. 6. / Galerie Millennium / Malba

Do 9.6.2019 bude v Galerii Millenium, Tržiště 5, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Jiřího Kuděly: Chce zmizet, ale nezmizí.

Výstava ostravského malíře Jiřího Kuděly Chce zmizet, ale nezmizí, je komorním nahlédnutím do tvůrčí dílny, jejíž obsahovou platformou je podobizna, respektive figura.

Formální ukotvení klasických výtvarných žánrů je autorem podrobováno reduktivním i transpozičním přístupům. Výsledný obraz tak může být materiálovou variací odkazující k informelním principům nebo se jeví jako nehmotná stopa polarizovaného světla. Bravurní charakter finálních realizací Kudělových maleb je však nejednou konfrontován inspirací vycházející také z vizuální databáze insitního výtvarného projevu.

Pozoruhodnou součástí širokého spektra autorovy tvorby je volba symptomatických vizuálních rejstříků jednotlivých historických epoch jako média pro jejich figurální reinterpretaci. Divák se tak může setkat s bezhlavými monstry oděnými v jakýsi kvazi-kyrys, anebo se dívá do očí krystalu krajky límce kabátce bez těla.

Jak si je možno z předešlého domysleti, případný návštěvník Kudělova malířského ateliéru se nepochybně také stane součástí malířské hry s dějinnými obsahy portrétní tvorby sublimující výsledným tvarem, jemuž je možno rozumět jako echům portrétů Diega Velázqueze, buřince Reného Magritta či tubismu Fernanda Légera a v neposlední řadě i úsměvu Marilyn Monrou z dílny Andyho  Warhola.

……..

Všechny fotky z výstavy: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Jiří Kuděla: Chce zmizet, ale nezmizí