Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava historických vánočních pohlednic

Do 30. 12. 2023 je v nově otevřené GOMA – České galerii moderního umění, Betlémské náměstí 8, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava historických vánočních pohlednic.

Rádi bychom Vás přivítali na první výstavě z cyklu historických pohlednic, a začínáme tématicky – výstavou historických vánočních pohlednic, které si posílali naše prababičky a pradědečkové v době před více než 100 lety. Na konci 19. století (cca od roku 1890) l idé poprvé v historii objevili možnost snadné a rychlé komunikace, která se netýkala jen doručování úředních zpráv, ale sloužila pro zábavu a radost, kterou bylo možné šířit i do vzdálených míst.

Písmomalířství bylo tenkrát váženou činností a kdokoliv si mohl nechat vypsat pohlednici úhledným písmem, nebo si takové psaní mohl nechat přečíst. Pohlednice se staly velmi populárními po a brzy se rozšířily po celém světě. Na přelomu století nastala zlatá éra pohlednic. Článek v britských novinách „Standard“ z 21. srpna 1899 zněl: „Ilustrované pohlednicové šílenství, stejně jako chřipka, se na tyto ostrovy rozšířilo z kontinentu, kde zuří se značnou krutostí.“

Pošta rozvážela pohlednice i několikrát denně (ve velkých městech až 12x). Tiskařské závody po celém světě chrlily miliony kusů pohlednic, aby vyhověly poptávce po novém trendu. „Pohlednicová mánie“ v mnohém připomínala nástup emailů, SMS zpráv a internetu o sto let později.

Pohlednice se staly cenným sběratelským artiklem a vlastně jím zůstaly dodnes. Mnohé z nic zůstaly uloženy v soukromých sbírkách a často se objeví jen v případě, že majitel sbírky zemře a jeho příbuzní ji objeví třeba na půdě.

A podobná je i historie pohlednic, které Vám na naší výstavě představujeme. Všechny pocházejí ze soukromé sbírky čítající více než 10 tisíc kusů, která byla po více než 50 let ukryta před světem a nám se ji podařilo získat.

Přejeme Vám příjemnou zábavu, ať se Vám výstava líbí.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava historických vánočních pohlednic