Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Goya Fyziognomik

Do 14.1.2021 je v Institutu Cervantes, Na Rybníčku 6, Praha 2, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Goya Fyziognomik.

Od čtvrtka 3. do úterý 22. prosince 2020 (včetně)
Pondělí – Čtvrtek 9 – 16 h
Pátek 9 – 18 h
Sobota 9 – 13:30 h
Od 4. do 14. ledna 2021
Pondělí – pátek 9 – 19 h
Sobota 9 – 13:30 h
Počet návštěvníků je omezen na 20 osob, abychom dodrželi bezpečné rozestupy a abyste si tak mohli nerušeně vychutnat prohlídku geniálních Goyových grafik. Při vstupu do sálu je povinná rouška a desinfekce rukou u vchodu.

Výstava Goya fyziognomik hledá styčné body mezi výrazy nejvýznamnějších maleb lidské tváře charakteristické pro Goyovu tvorbu a slavnými fyziognomickými teoriemi malířovy doby. Tehdy znovu přicházely do módy teorie o podobnosti lidského a zvířecího výrazu tolik oblíbené v XVI. století, což podnítilo zájem o studium “zvířeckosti” lidské tváře a její mimiky.

Goya se snaží zachytit nejčistší podstatu emoce, proto je surovost zcela zásadním rysem jeho tváří. Prozíravost Goyova ducha dosahuje průzračnosti, již spatřujeme v propojení tří druhů fyziognomie: zvířecí, patologické a degradační. Myšlenka porovnat Goyovy ilustrace s dobovými fyziognomickými pojednáními se tedy jeví jako velmi obohacující.

 V době studií a působení aragonského malíře se díla o fyziognomii těšila neobyčejné oblibě u všech společenských vrstev. Tato pseudověda balancující na hraně důvěryhodnosti, jež se stala součástí lidové moudrosti, vnesla do umění estetické normy, které fungovaly jako nadčasová ikonografická pravidla platná v jakémkoli období výtvarného umění.

Kurátor: Juan Bordes

….

Francisco José de Goya y Lucientes (1746 – 1828),

malíř a grafik; mimořádný umělec v dějinách španělského i světového malířství, jehož mnohotvárná tvorba se klene nad obdobím pozdního baroka, klasicismu i romantismu, aby (ve svých pozdních a nejzávažnějších dílech) zároveň v mnohém předznamenávala moderní umění 20.věku. Začínal tvořit v rokokovém stylu své doby jako návrhář gobelínů pro královskou manufakturu v Madridu (od r.1774), kdy zpracovával různé žánrové výjevy ze života španělského lidu (Slunečník; 1777; Slepý kytarista; 1778; Pradleny; 1780; Museo del Prado, Madrid). Díky doporučení významných osob, které portrétoval, se později stal malířem královského dvora (1786) a nakonec i komorním malířem (1789) krále Karla IV., což mu zajišťovalo bezstarostný život úspěšného mistra líbivých žánrů a vynikajících portrétů španělské aristokracie.

Závažný zvrat v Goyově tvorbě nastal až ve spojitosti s těžkým záchvatem mrtvice (1792), která následně způsobila jeho úplnou hluchotu. Ta, ač na jedné straně vedla  umělce k pocitu osamění, částečné společenské izolaci a radikální přestavbě životních hodnot i životního stylu, na druhé straně podnítila jeho nové tvůrčí možnosti spočívající v hlubším zkoumání skutečného (především morálního) stavu okolního světa a v nekompromisním odhalování reality prostřednictvím emotivních a výrazově silných obrazů. Tehdy se mocným výrazovým prostředkem v jeho tvorbě stala fantazie, kterou podněcovaly dobové události, sny či mysticky prožívané vize. Právě dramatické události doby, k jakým patřila Napoleonova okupace Španělska, zvraty ve vládě monarchie nebo inkviziční procesy, představovaly zásadní impulzy těch Goyových děl, kterými v podobě grafických cyklů (CaprichosDesastres de la GuerraTauromachiaDisparates aj.) nebo tzv. „černých maleb“ nejvíce zapůsobil na své následovníky, např. Eugèna Delacroixe v období romantismu, Honoré Daumiera v období realismu či německé expresionisty na počátku 20. století.

Zdroj CV: rvp.wiki.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Goya Fyziognomik