Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava fotografií Vojtěcha Vlka: České stopy v Argentině

Pouze do neděle 12.5.2019 bude zajímavou součástí veletrhu Svět Knihy 2019 výstava  fotografií Vojtěcha Vlka: České stopy v Argentině v Lapidáriu Národního muzea – Výstaviště Holešovice, Výstaviště 422, Praha 7.

Lidé na fotografiích jsou potomci vystěhovalých Čechů a Slováků, kteří se aktivně hlásí ke svému dědictví. Dnes žije v Argentině odhadem kolem 100.000 Argentinců, kterým koluje v žilách krev českých předků.

V první polovině 20. století se Argentina stala důležitým místem masové emigrace z Čech, Moravy a Slovenska. Přišlo sem kolem 42 tisíc vystěhovalců. Mnozí přišli ještě před rokem 1918 s rakousko-uherským pasem.

 

Část se usadila v Buenos Aires a okolí, kde našla pracovní uplatnění v rychle rozvíjejících se průmyslových odvětvích. Větší část vystěhovalců hledala uplatnění v zemědělských oblastech, kde byly nízké ceny půdy. V severoargentinské provincii Chaco vytvořili Čechoslováci největší československou zemědělskou kolonii v Jižní Americe a shodou okolností přispěli k rozvoji pěstování bavlny, plodiny se kterou doma neměli žádné zkušenosti.

Druhá a třetí generace českých potomků renovuje někdejší spolková sídla, byly založeny nové české spolky a několik tanečních souborů oživuje český a moravský folklór. Česká republika finančně podporuje krajanské aktivity v Jižní Americe a vysílá české učitele do Argentiny a Brazílie.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava fotografií Vojtěcha Vlka: České stopy v Argentině