Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Ester Parasková / Petr Pelzmann __ „I Ježíš klopýtl”

18. 2.-7. 4. / Karpuchina Gallery / Keramika

Do 7.4.2021 najdete v nově otevřené Karpuchina gallery, Rybná 22, Praha 1, v přízemí, zajímavou výstavu Ester Paraskové / Petra Pelzmanna __ „I Ježíš klopýtl”.

Výstava je přístupná pouze po domluvě via email mariana@karpuchina.gallery či telefonicky na +420 608 282 853‬. 

„Ludwig Wittgenstein: Co se vůbec dá říci, dá se říci jasně, a o čem člověk mluvit neumí, o tom se musí mlčet.
Estetika napětí-zrcadlení vlastních představ-děsivost pravděpodobného i nepravděpodobného- barevnost i monochromnost – hrůza života – detekování zániku a prázdnoty – existenciální umělecké vykořenění – bezednost – ztráta a osamění – moderování reflexe – možnosti figurace a kompozice – tělo a tvář – substitutivní přímost – popření symbolů – hledání nových cest – hrubé a pastozní hmoty – lhostejnost – povědomí a obeznámenost – aspekty námětu – fikce – vizuální hry – problematičnost – hledání pravidel znázorňování – radikálnost názorů – techniky a praktiky – komputace – aparát kultury zpochybnění – hypotézy struktury – možnosti – formy plasticity – neznámost – polyvalentnost – hlasitost a hluk – konstelace chaosu – gesto obsese – disonance – rychlé pohyby – estetika fragmentu – odvaha – nechutnost – estetika ošklivosti – šok tvarem – pokusy o komplexní výraz – nebezpečné vztahy – deformace reality – karikaturnost – šokující – sebevědomí – hledání normy sdělitelnosti a pochopení – záměny – ošklivost – očista hrubostí – spontaneita drzosti – svoboda rychlosti – divokost – lehkost útěku – smrt sentimentu – asociální živost – paranoia – ofenzíva pravidel – pluralita – kombinace nonsensu – balancování za hranou – hledání jako proces – ataky intuice – šílenství prozření – originalita – individualismus – portréty společnosti – vztek – agrese – napětí – očekávání – nespokojenost – potřeby vyjádření – neklid – odboj – systémy reprezentace – antiideologičnost – závislost na tvorbě – absence duchovnosti – hranice vnímatelnosti. “
– Adam Hnojil
 
Ester Parasková (*1993), studentka Intermediální konfrontace na UMPRUM, se ve svých posledních dílech vyrovnává se závislostí na svém sociálním okolí, které jí je odepřeno a zároveň skrze zhuštěnou kompozici, expresivní gestičnost a řízený chaos zaplňuje všudypřítomný strach z prázdnoty. Současně přesahuje do prostoru mimo plátna, kdy vůbec poprvé na výstavě pracuje i s objekty.

Petr Pelzmann (*1988), autodidakt, který nedostudoval Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, ale šel vlastní cestou, na svých obrazech dekonstruuje figuru v osobitém malířském rukopisu a ve své tvorbě rozvíjí možnost autorů nové figurace vystihnout podstatu tématu v jeho elementární podobě. Autor ve své tvorbě svébytně bojuje mezi kontrolou a intuicí, balancuje na hraně prozření a tmy šílenství. V jeho nejnovější tvorbě se objevuje i práce s textilem.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Ester Parasková / Petr Pelzmann __ „I Ježíš klopýtl”