Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Dagmar Šubrtová – Čas prostoru

17. 9.-13. 12. / Galerie výklady AXA /

Do 13.12.2020 bude ve Výkladech AXA (ve vstupní pasáži hotelu AXA), Na Poříčí 40, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Dagmar Šubrtové – Čas prostoru.

Text kurátorky Ivy Mladičové:

Dagmar Šubrtová se v posledních letech ve své umělecké výpovědi zabývá především tématem proměn zemského povrchu pod vlivem zásahů moderní civilizace, obecnou vzájemností mikrokosmického a makrokosmického. Ve výběru prací pro Výklady AXA akcentuje moment procesuálnosti permanentně probíhající v nezměrnosti prostoru univerza. Volí formu umělecko-vědecké posloupnosti kreseb, objektů a obrazu, v nichž jednoduchými geometrickými formami, symbolickou barevností a specifickou povrchovou texturou navozuje představy různých stádií cyklických vesmírných dějů. V instalaci pracuje s gradací od formy skici k finálnímu velkoformátovému obrazu. Z jejích geologicko-planetárních výjevů vnímáme atmosféru prehistorie a současně nesmírně vzdálené budoucnosti. Zajímá ji meziprostor transformativních procesů vymezený destrukcí minulého a tvořením budoucího. Jde o možnost existence prázdného prostoru, čímž se zabývá kromě buddhistické nauky i moderní kosmologie a neurologie. Jde ale také o kontinuitu, o proměnu jevu, jenž neztrácí svou povahu. Tím se dostáváme k autorčině dlouhodobému tématu „ultraprostorů“, v nichž neexistují běžné zákonitosti času. Dagmar Šubrtová uvádí příklady takových specifických míst: buď existují v režimu pomalých neustálých proměn (např. jeskyně), nebo jsou otevřena „symbolické anulaci času“ (rituální místa), především se ale vyskytují v nekonečném množství v kosmickém prostoru, aniž jsme schopni přesně identifikovat jejich parametry. Ve vystavených obrazech tušíme významovou spřízněnost – poskytují nám příležitost vstoupit do pomyslného prázdného prostoru a zakusit přirozenost kreativity okamžikové změny.

dagmarsubrtova.cz

DAGMAR ŠUBRTOVÁ (nar. 1973 v Duchcově, od roku 2000 žije v Kladně) studovala v letech 1993–1994 na Výtvarném institutu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (ateliér skla) a v letech 1994–2000 pražskou Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (sochařský ateliér K. Gebauera; v letech 2004–2013 zde působila jako odborná asistentka). Od roku 1992 proběhla řada jejích samostatných výstav, např.: Mapy, Producente gallery v Passau, Německo, 2004; Pohlédnu v jezero, hluboko – hluboko (s L. Semeckou), Stikla galleria v Rize, Lotyšsko, 2006; Snímky, Dům umění v Opavě (s K. Gebauerem), 2008; Tajný oheň, Altán Klamovka v Praze, 2011; Ve vrstvách, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 2012; Salve Vale, Galerie města Blanska, 2015; Na okraji kruhu, Galerie Die Aktualität des Schönen… v Liberci, 2016; Z ateliéru, Studio Bubec, Praha, 2018; Prach země, arto.to galerie Uhelný mlýn, Libčice nad Vltavou, 2019. Je autorkou řady realizací, např.: Památník židovským občanům města Proseč, Proseč u Skutče, 2015; Památník českým obětem bezpráví a násilí, Spassk, Kazachstán, 2018. Z jejích velmi četných kurátorských aktivit jmenujme dlouhodobé působení v muzeu při kladenském dole Mayrau (2002–2010) a v galerii Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v Praze (od roku 2000); v letech 2015–2017 se kurátorsky podílela (společně s M. Vojtěchovským) na realizaci výstavního mezioborového projektu Frontiers of Solitude (Na pomezí samoty), Komunikační prostor Školská 28 v Praze, Dům umění v Ústí nad Labem, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Dagmar Šubrtová – Čas prostoru