Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Comenius 1592–1670. Doba mezi rozumem a šílenstvím, Jan Amos Komenský a jeho svět

Do 31.5.2021 bude v Jízdárně Pražského hradu, U Prašného mostu 3, Praha 1 – Hradčany, přístupná krásná a rozsáhlá komplexní výstava Comenius 1592–1670. Doba mezi rozumem a šílenstvím, Jan Amos Komenský a jeho svět.

U příležitosti 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského (1670–2020) připravily Kancelář prezidenta republiky a Správa Pražského hradu spolu s Moravským zemským muzeem reprezentativní výstavu „Comenius 1592– 1670 Doba mezi rozumem a šílenstvím. Jan Amos Komenský a jeho svět“, která se uskuteční v Jízdárně Pražského hradu.

 Přehlídka představí Komenského v širokém kontextu české a evropské historie jeho doby.  Základem expozice, která se dělí do šesti oddílů, budou klíčové fenomény sociálních a duchovních dějin raného novověku, jak se projevovaly v dílech výtvarného umění i v pracích významných myslitelů. Stěžejní témata prolínající myšlením Jana Amose Komenského tu budou připomenuta množstvím exponátů z českých i zahraničních sbírek, z nichž mnohé uvidí návštěvníci vůbec poprvé.

 Představen bude též Komenský v optice historické tradice a proměny, jimiž procházel jeho myšlenkový odkaz a vnímání v průběhu uplynulých století. Výstava představuje propojení tradičních témat s novými badatelskými perspektivami.  Vedle literární a výtvarné linie, tvořící přirozené dominanty přehlídky, je věnován přiměřený prostor uměleckému řemeslu, militariím, sfragistice, numizmatice, kartografii.

 Expozici doplní tištěný katalog, audiovizuální intervence, jakož i bohatý doprovodný program pro širokou laickou i odbornou veřejnost. Zvláštní důraz je kladen na mládež a hravé dospělé, kteří mohou navštívit ateliér, v němž bude připraven program „V síti Pansofie“. Dobrodružnou, napínavou, a především zajímavou formou se pomocí indicií, původních zdrojových dokumentů, a především knih stanou návštěvníci – badatelé spoluautory nového uspořádání světa a jeho poznání, které vychází nejen z Komenského díla.

Odkaz k zakoupení bohatého katalogu výstavy najdete na: http://www.mzm.cz/e-shop/knizni-novinky/comenius-1592-1670/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Comenius 1592–1670. Doba mezi rozumem a šílenstvím, Jan Amos Komenský a jeho svět