Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová — Before or After / Před nebo po

Do 15. 6. 2021 bude v Artivist Lab, v prostorách projektu Hybernská 4, Praha 1, (vzadu do průjezdu, pak doleva a na konci dvora doprava) přístupná zajímavá výstava Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová — Before or After / Před nebo po.

Slova jsou síla. Mohou být konstruktivní nebo destruktivní. Diktují, jak čteme naši minulost, jak vnímáme současnost a jak si představujeme naši budoucnost. Slova vytvářejí filtry, pomocí kterých vidíme svět kolem nás. Obsahují zbraně na protest proti statu quo a pro žádání změny. Jsou to zárodky, ze kterých vyrůstají myšlenky, víra, přesvědčení, solidarita, vzpoura, nenávist nebo láska. Mají schopnost pomáhat, uzdravovat, bránit, zraňovat, obtěžovat, hypnotizovat, humanizovat, ctít, děsit, ponižovat a pokořovat.
Jedno konkrétní slovo je ústředním tématem projektu s názvem „Před nebo po“ (Before or After). Je to spojení „nebo“. Toto slovo se používá k propojení alternativ: jedná se o gramatickou zkratku, která označuje, že může nastat jeden nebo více případů, které spojuje. Politika tohoto slova je však velmi složitá. Je to symbol ničící přesnost a může naznačovat inkluzivní nebo exkluzivní přístup. Toto obojaké jazykové zařízení implikuje šedou oblast jazyka, otevírá pole neurčitosti. Může vést ke zmatku, nejednoznačnosti, kognitivní disonanci, tvrzením vedoucím k nulitě, neklasifikovatelným požadavkům, nebo tvrzením, která nejsou ani pro, ani proti.

Slogany z feministických protestů jsou kolážovou intervencí nahrazeny novými, které zdánlivě podkopávají odhodlání dokumentovaného disentu. “Left or right”, “magic or logic”, “yesterday or tomorrow”, “cool or hot”, “kiss or kick” atd. jsou rozpory, které z protestu odebírají jakoukoli programovou logiku. Slogan obvykle zahrnuje frustrace a požadavky věci, která je destilovaná na několik slov, a je navržen tak, aby vytvořil přívrženství a vytvořil energii. Poetická slovní hříčka ve sloganu je často ústřední, přičemž opakování, rým a paralelismus mají všechny role. Tvrzení nových sloganů koketují s rétorickou povahou sloganů protestů, s jejich libostí, stručností, nápadnými formulacemi, jasným a výstižným obsahem. Zavádějí však radikální rozkol, disjunkci mezi významem, poselstvím, logikou, pravdou, tak aby se manifestační volání staly jakýmsi zamyšlením nad textovým tajemstvím, které se staví proti všem formám doktrinálního stoupenství.

„Před nebo po“ je experiment s aktualizací konkrétního historického fenoménu: feministické protesty a osvobození žen od „pro nebo proti“. Ženy ve fotkách-kolážích odvážně projevují svou zdrženlivost a váhání jako nový druh protestu — protest, který již neusiluje jenom o práva žen v mužském světě, ale mění pravidla hry a smysl protestu úplně. Přesvědčení, s nímž ženy na obrázcích drží prapory jejich nerozhodnosti, nejistoty a pochybností, nutí člověka myslet na dialektickou povahu protestů a na skutečnou podvratnost ve zdánlivým nedostatku politického programu.

———
Anetta Mona Chișa a Lucia Tkáčová spolupracují od roku 2000. Jádrem jejich spolupráce je jejich snaha najít způsob, jak sladit politickou s estetickou platností umění. Bojana Pejić píše, že jejich praxe, která je „tak vizuální jako i teoretická, nespočívá v utopickém snu o spojení života a umění, ale otevírá možnost uvažovat o umění i životě jinak. Pracujíc proti našemu postpolitickému a postfeministickému světu vyjadřují svůj feministický skepticismus narušující povrch současnosti, odhalujíc v jeho hloubce působení kapitalistické moci, zpochybňují jeho účinky na uměleckou tvorbu a společnost, jak ji známe.“ (Pejić, 2019)

Mezi jejich nedávné výstavy patří Floating Utopias, Lunds konsthall, Lund, 2020; Gegenwarten | Presences, city of Chemnitz, 2020; Relational Economies: Labor over Capital, The 8th Floor, New York, 2019; The Influencing Machine, galerie Nicodim, Bukurešť (2019); a chaotiC MutaTion, a cAnvas Leak, Sandwich Gallery, Bukurešť, 2018 (sólo); Multilogues on the Now: On Health, Work and Emotions, Display, Praha (2018); a no, VoLcanic attach, a hiT, a Muse, Museumcultuur Strombeek / Gent, 2018 (sólo); How Long Is Now ?, KINDL, Berlin (2016); ah, souL in A coMa, aCt naive, atTack, GAK, Bremen, 2015 (sólo).

Žijí a pracují v Praze a Vyhnech nedaleko Bánské Štiavnice, SK.
www.chitka.info
Kurátorka: Tamara Moyzes



Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová — Before or After / Před nebo po