Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava a divadlo O něco horší než Romeo: tragédie z rozmaru

11. 6.-23. 8. / Meetfactory / Instalace

Do 23.8.2015 bude v Meetfactory, Ke Sklárně 15, Praha 5, přístupná v galerii výstava související s divadelními představeními O něco horší než Romeo: tragédie z rozmaru.

O něco horší než Romeo: tragédie z rozmaru je divadlo i galerie, site-specific i monumentální umělecká instalace, Shakespeare i Kierkegaard »→ prostě další originální mezižánrovka v MeetFactory.

Galerijní část projektu je přístupná každý den od 13:00 (11. 6. – 21. 8. 2015), na divadelní část projektu si svůj lístek rezervujte zde: http://goo.gl/dF3Lrn

Reprízy divadelních představení O něco horší než Romeo: tragédie z rozmaru
11. 8. od 20:00 (vyprodáno) a od 21:00.
22. 8. od 19:00 a 20:30 a
23. 8. od 20:00.

Projekt O něco horší než Romeo: tragédie z rozmaru vznikl ze spolupráce divadelní a výstavní dramaturgie MeetFactory na základě reinterpretace třech textů: kanonické Shakespearovy hry Romeo a Julie, románu Temná energie současné německé autorky Juli Zeh a výjimečného spisu filosofa Sørena Kierkegaarda Svůdcův deník. Divadlo a Galerie se propojí nejen tematicky, ale i prostorově: při inscenaci budou diváci spolu s herci putovat prostory Galerie i Divadla, které se zároveň stane součástí výstavních síní, kde bude instalace přístupná i mimo reprízy divadelních představení.

Originální, částečně site-specific inscenace na pomezí divadla a monumentální umělecké instalace tematizuje obraz lásky coby paradoxního archetypu. Ve jménu hledání smyslu života se milující subjekt vrhá po hlavě do sebezničující propasti. Neúnavně, stále znovu, napříč staletími. Neideologicky, nevysvětlitelně, s narcismem sobě vlastním, za stále stejných kulis milostných trojúhelníků, jejichž vrcholy jej opakovaně zraňují. Projekt zkoumá téma vášně a svádění jako estetického aktu, motiv přebytku a přílišného intelektu, který může být zničující silou i hnacím motorem života, přítomného okamžiku a nesmrtelnosti.

Vizuální umělec Jan Haubelt připravil pro projekt O něco horší než Romeo instalaci sestávající z jedenácti monumentálních soch, jejichž tvary jsou odvozeny od motivů Abecedy Vítězslava Nezvala, v souvislosti s níž Karel Teige typograficky zachytil taneční pojetí jednotlivých písmen. Haubeltovy sochy uchopují tento mezižánrový a zároveň gestický princip skrze převedení Teigeho znaků do třetího rozměru, na bázi rotace celého motivu. Sochy se tak stávají takřka univerzálními charaktery, které v inscenaci nabírají roli herců i autonomních uměleckých objektů. Nedílnou součástí instalace je pak světelná inscenace navržená Jiřím Thýnem.

Autoři projektu: Karina Kottová, Matěj Samec
Vystavující umělec: Jan Haubelt
Light design: Jiří Thýn
Hrají: Halka Třešňáková, Vojta Švejda, Matěj Nechvátal
Režie: Viktorie Čermáková
Kostýmy: Inês Liberal
Hudba: Tibor ŽidaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava a divadlo O něco horší než Romeo: tragédie z rozmaru