Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Zuzany Badinkové: Fragments in Brain

Do 7.5.2017 bude v Kavárně co hledá jméno, Stroupežnického 493/10, Praha 5 (vstup přes parkoviště), přístupná skvělá výstava Zuzany Badinkové: Fragments in Brain.

Tvorba Zuzany Badinkové představuje dvě rozličné úrovně. Na jedné straně jsou to zkušenosti, pokora a pečlivý řemeslný přístup a na straně druhé rezonující složité zkoumání hranic jejího vlastního vizuálního jazyka. Dalo by se říci, že díky těmto prvkům byla připravena postavit nové estetické vnímání prostoru.

Na výstavě Fragments in Brain v hlavní místnosti Kavárny co hledá jméno nabízí řadu nových obrazů, ve kterých zkoumá poruchy mozku a vědomí na základě snímků získaných magnetickou rezonancí a vztahy mezi překrývajícími se barvami světla. Vytvořená plátna jsou plošnými akrylovými fragmenty, do kterých autorka intervenuje airbrushovými zásahy. Poukazují také na životní styl, práci a klasické vzdělání, které autorce daly možnost poznat různé tvary a formy. To je velmi důležitý element, ba dokonce i rozhodující moment v její současné tvorbě.

————————

Zuzana Badinková se narodila v roce 1990 v Detvě, v současné době žije v Praze. Její umělecký projev, ať už ve veřejném prostoru nebo uvnitř ve studiu, vyústil v roce 2013 v mural o více než 200 m2 stěny v památkově chráněné zóně města Banská Bystrica, kde dodnes stojí jako připomínka určitého období tvorby této autorky a je mimochodem považována za první nástěnnou malbu takovýchto rozměrů od jednoho autora na Slovensku. Má za sebou 4 roky studia v atelieru Digitálních médií u Michala Murína a navazující dva roky strávila v ateliéru kresby u Štefana Balázse na AVU v Banské Bytrici. Během studia absolvovala zahraniční pracovní a absolventskou stáž u známého pražského výtvarníka Pasty Onera, kde působí dodnes.

Výstava je pořádána ve spolupráci s The Chemistry Gallery, která autorku zastupuje.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Zuzany Badinkové: Fragments in Brain