Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Zuzana Halánová, Daniel Laurinc: Ponořeni v čase

24. 3.-30. 4. / Fotografic / Fotografie

Do 30.4.2016 bude v Galerii Fotografic, Stříbrná 2, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Zuzany Halánové a Daniela Laurince: Ponořeni v čase.

Lidé si myslí, že vzpomínky jsou objektivním záznamem toho, co se stalo. Vzpomínky jsou nicméně subjektivní konstrukcí lidského vědomí. Zatímco emoce jsou základním kamenem paměti, je to tok času, který je zamlžuje a číní je subjektivními. Mladá autorská dvojice představí kombinací portrétů se záznamem nalezených předmětů svoji reflexi přírodní katastrofy tropického ostrova v Indickém oceánu. Kurátorkou výstavy je Michaela Bosáková.

Zuzana Halánová (1978) studovala dějiny umění na FF UK a fotografii na ITF v Opavě. Svá díla vystavovala ve Francii, Portugalsku, Rakousku a Slovenské a České republice.

Daniel Laurinc (1983) studoval na Katalanském Institutu Fotografie a ITF v Opavě. Účastnil se mnohých fotografických festivalů (Sony World Photography Awards v Cannes, Visa Off v Perpignanu) a stáží, např. s fotografy Magnum (Antoine d’Agata a Bruce Gilden).

www.halanovalaurinc.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Zuzana Halánová, Daniel Laurinc: Ponořeni v čase