Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Zuzana Dvorská Šípová: “Ceremonie ozvěny”

1. 9.-2. 10. / Galerie Via Art / Malba

Do 2.10.2020 bude v Galerii Via Art, Resslova 6, Praha 2, přístupná zajímavá a krásná výstava Zuzany Dvorské Šípové: “Ceremonie ozvěny”.

Výstava je otevřena ve dnech úterý – čtvrtek 14 – 18 hod, v pátek 14 – 17 hod.

Zuzana Dvorská Šípová se narodila v Olomouci 16. 3. 1977. Vystudovala Střední uměleckou školu grafickou v Jihlavě a nedávno úspěšně absolvovala AVU v Ateliéru malířství III. Michaela Rittsteina.

Autorčin text k výstavě:

Celý život mě samotnou provázejí zvířata. Pouto k nim a dorozumívání beze slov, je v mé celistvosti neoddělitelné. Nejen pro jejich hloubku duše či inteligenci, ale zejména pro jejich vnitřní svět, který nám lidem nastavuje tvář dávného partnerství. Respekt a učení pradávné cesty k sobě samým a k sobě navzájem. Vedle sebe se rodíme, spolu se provázíme životem a umíráme. Rozvíjíme naše vědomí a rosteme vzájemnou zkušeností. Kdo jsme a kdo jsou ti, jež jsou kolem nás?

Svět se na chvíli zastavil. Člověk rekapituloval a ptal se na mnoho otázek. Jsou naše hodnoty, naše jistoty, samozřejmosti? Které to jsou a zda vlastně jsou? Naše civilizace, ty dávné a jejich „pády“. Často hledám v dějinách. Jedním silným momentem bylo pro mě setkání s předměty staré civilizace Egypta, zaměřené na ceremonie pohřbívání, kultovních předmětů a mumifikace zvířat.

Další z otázek zní, v jakých rozměrech a kam všude sahá propojení člověka a zvířete. Od počátku evoluce vytváří vše na tomto světě určitou symbiózu. Vznik života a chápání evoluce vychází zejména ze znalosti našeho současného života. Civilizace staré několik tisíc let, jistě měly na souvislosti jiný pohled, zejména vlivem jejich víry a chápání souvztažnosti celé existence a života jako takového.

Přes veškeré rozdíly v chápání celistvosti, vidíme, jak důležitou roli v životě člověka bylo zvíře.

Nejstarší pozůstatky egyptského umění zobrazují zvířata po boku lidí. Mnoho z nich bylo vkládáno do lidských hrobů. I mnoho bohů mělo své posvátné zvíře, které bylo za svého života uctíváno a po smrti mumifikováno. Kult zvířat ve starověkém Egyptě měl obrovský a zásadní význam. Egypt je znám svým náboženstvím, které představovalo mnoho bohů. Mnoho z nich bylo zobrazováno ve zvířecí podobě nebo lidské podobě se zvířecí hlavou, například THOVTH byl zobrazován s hlavou ibise, který byl bohem moudrosti a patronem písařů. Vynalezl písmo a přinesl lidem vědění. Dále kočičí bohyně Bastet, posvátný beran boha stvořitele CHNUMA. Šakalí bůh ANUP. A mnoho dalších.

I v běžném životě, stejně jako dnes, bývala častá přítomnost koček a psů v obydlích. Jsou dochované starověké nápisy a hieroglyfy, které obsahovaly i psí jména. Například: „Odvážný“. Kočky zase plnily funkci ochránkyně domova.

Svět, ve kterém jsem se ocitla, mě přesvědčuje o podstatě sounáležitosti a víry. Na obrazech můžete vidět sošky zvířat, schránky na zvířecí mumie, nebo mumie samotné. Těmto věcem lidé dali podobu, pojmenovali je a dali jim význam. Proto se dochovaly dodnes. Jsme schopni je vnímat a chápat jejich poselství, jejich funkci. Stále jde o vnímání základního a to, lidského uchopení a určení. I po nás může zůstat odkaz, který bude mít výpovědní hodnotu naší doby, našeho spojení, úcty, víry, či (ne)respektu ke všemu živému.

Zuzana Dvorská ŠípováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Zuzana Dvorská Šípová: “Ceremonie ozvěny”