Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Zuzana Badinková: Superimpose

Do 3. 3. 2023 je v malé výstavní síni Mánesa (provozuje Galerie Art Concept by Galerie Art Praha), Masarykovo nábřeží 250, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava obrazů Zuzany Badinkové: Superimpose.

Otevírací doba Út – Pá: 13 – 19 a So: 11 – 18.

Kurátorem výstavy SUPERIMPOSE je Petr Vaňous.

„…Autorka se ve východisku své malířské práce odvolává na diagnostické a výzkumné metody magneticko-rezonanční angiografie (MRA), která neinvazivním způsobem zobrazuje cévní systém v těle a používá se k důkladnému průzkumu lidského mozku, jeho aktivit a funkcí. Charakteristickým postupem pro metodu angiografie je rentgenologické znázornění cév po předchozím vstříknutí kontrastní látky. Právě tento moment kontrastu se v některých jejích dílech objevuje jako další spínač pro předkládanou intenzivní smyslovou zkušenost…“.

Petr Vaňous

ZUZANA BADINKOVÁ (1990 v Detvě, Československo) – absolvovala Fakultu Výtvarných umení na Akadémii umení v Banské Bystrici, Ateliér Digitálnych médií (prof. Michal Murin) a Ateliér volné výtvarné umenie (prof. Štěpán Balázs). Věnuje se aktualizaci obrazového média ve vztahu k technologickým platformám výzkumu lidského smyslového vnímání v rámci mozkové činnosti.

Zuzana Badinková (1990) ve své práci propojuje východiska technického obrazu s artefaktem tradičního volného umění – malbou. Mezi její hlavní zájmy patří „malířský“ výzkum proměn obrazové formy v závislosti na identitě a vlivu technických obrazů jako vědecké výzkumné vizuality demonstrující procesy zkoumaného problému. Jedná se fakticky o způsob jejich postprodukčního zpřístupnění. Stejně tak ji fascinují virtuálně konstruované operativní systémy, jejichž redukovaná vizualita je nositelem jasně rozlišitelných informací. Umělost tohoto světa, jehož principům se postupně přizpůsobuje lidské chování a jednání, se stává výzvou k malířské falzifikaci a k fyzickému prožití obrazu, jež umožňuje právě aplikace malířského média v analytickém rozboru jeho vlastních konstrukčních procesů. Autorka pracuje v uzavřených obrazových souborech. Vytváří tak určité pozorovatelné registrace a formální sekvence. Z nich lze vyčíst dostředivé jádro problému i rozhraní, v nichž se pohybuje její fascinace sledovaným tématem. Na základě těchto materializovaných tezí, které se strukturují do seriálních obrazových řad, je možné vzájemných srovnáním vyhodnocovat autorskou pozici a pohyb napříč oblastí konceptualizované vizuality, který stojí za estetickými proměnami a obrazovou poetikou autorky.

Obraz je pro Zuzanu Badinkovou především odosobněnou situací. Stává se místem experimentu. Je založen jako model, jako čistě vztahová situace mezi vizuálním jevem a jeho vnímáním, mezi formální konstrukcí fenoménu a jeho reflexí coby smyslové zkušenosti. Tomu odpovídá autorčin přístup: nekontaktní tvarosloví, formální redukce a důsledné dotažení kompaktního obrazového celku umožňující akt pozorování. Generativní platforma technického obrazu je tu překlápěna do precizní lidské činnosti. Autorka postupuje při práci zdánlivě přísně metodicky. Přesto nenahrazuje a ani nemůže nahradit strojovou výrobu obrazu (produkci). Mechanismy vložené do operativních funkcí aparátů dostávají přes všechnu přísnost a rigorozitu použité formy lidský rozměr, jehož skrytost má svou nenahraditelnou platnost. Do všech předem stanovených principů, které definují operativní funkce aparátů, se prolamuje akt lidského rozhodnutí, jež se v důsledku projevuje jako samostatná formotvorná síla měnící vztah předpokladu a finality obrazu. Nečekanost změny, nespokojenost s vývojem díla, přehodnocení postupu a odklon od původního záměru k jeho vědomé transformaci, to vše je projev tvůrčího záměru, který ačkoliv nakládá s modelovou situací, přesto ji konfiguruje dle určitých osobních preferencí, vkusu a libosti.

Vzniká obraz jako partikulární fenomén. Partikulární ve smyslu specifický. Ten je odrazem jak umělé situace pozorovaného jevu, tak záznamem tvůrčí transformace v mantinelech předem stanoveného řádu. Apartnost zastupuje vedle aplikace pravoúhlé osnovy volba monochromů (zelená, žlutá, modrá, červená). Odstíny barev nejsou míchány, ale jejich rozdílné tonality je dosahováno různou intenzitou podkladových vrstev v odstínech šedi. Tyto podkladové vrstvy již propůjčují „půdorysný rozvrh“ celé obrazové skladbě. Právě tato transparence odkazuje na strojové vrstvení ploch. Badinková navíc používá iridescentní (irizující) barvy, které se mění v závislosti na světelných podmínkách a pohledovém úhlu a dodávají základní barvě kovový (metalický) lesk. Napomáhají tak sjednocovat i rozrušovat povrch obrazu, onu rovinu, v níž se obraz formátuje pro lidský zrak, a která odráží či pohlcuje intenzitu dopadajícího světla. Díky těmto postupům, dosahuje autorka neuvěřitelně jemných valérových nuancí, které otevírají další čistě malířské téma: vztah barvy a světla, respektive jejich vnitřní jednotu a propojenost.

Autorka se ve východisku své malířské práce odvolává na diagnostické a výzkumné metody magneticko-rezonanční angiografie (MRA), která neinvazivním způsobem zobrazuje cévní systém v těle a používá se k důkladnému průzkumu lidského mozku, jeho aktivit a funkcí. Charakteristickým postupem pro metodu angiografie je rentgenologické znázornění cév po předchozím vstříknutí kontrastní látky. Právě tento moment kontrastu se v některých jejích dílech objevuje jako další spínač pro předkládanou intenzivní smyslovou zkušenost. Funguje jako členící prvek kompozice (pruh, plocha) v rámci jednoho obrazu, ale i jako obraz-jednotka v rámci širší výstavní instalace z hlediska vnímání stěny a prostoru. Jednotlivé obrazy lze tak vnímat jako svého druhu svébytné, samostatné barevné zářiče, které přitahují divákovu pozornost, zkoumají nastavení, možnosti a limity jeho smyslové zkušenosti a zároveň vedou jeho pozornost do hlubinných dimenzí plochy, do iluzivních vrstev malby, které mohou analogicky připomínat detailně zaměřený výzkum vnitřních částí organismu či orgánů.

Petr Vaňous – kurátor výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Zuzana Badinková: Superimpose