Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Zoltán Nagy Enzoe – Keď som bol mladý

Do 21.8.2017 bude v galerii Domu národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2 (u I.P.Pavlova), přístupná velmi zajímavá výstava obrazů a fotografií Zoltána Nagy Enzoe – Keď som bol mladý.

To najnovšie z tvorby umelca strednej generácie predstavuje dva autorove neopakovateľné záujmové okruhy. Maľbu a fotografiu. Ženské telo a človek v zajatí sveta. Až expresívna dynamická maľba a pokoj fotografií harmonizujú výstavnú kolekciu do vnímavého pocitu šťastia.

Výstavu pořádá legendární slovenská galerie Artem:  www.artem.sk

Zoltán Nagy Enzoe

Narodil sa v júli roku 1970 v Komárne. Stredoškolské štúdium zahájil na Strednej umeleckopriemyslovej škole v Košiciach, ale zmaturoval na Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach. V štúdiu pokračoval na teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, popritom na Akadémii Muzických umení navštevoval kurzy umeleckej fotografie.
Umeleckú dráhu začínal fotografovaním – jeho majstrom bol fotograf Tibor Huszár. Neskôr sa pod vplyvom otca Menyhérta Tiszaiho Nagya začal zaoberať maľbou. Popri otcovi ho učili aj košickí maliari Štefan Filep a Dušan Baláž.
Zúčastnil sa mnohých kolektívnych výstav TICCE – v Budapešti, Kisvárde v Maďarsku, ďalej pravidelne v Košiciach, Trebišove, Kráľovskom Chlmci a Veľkých Kapušanoch ako aj v mnohých obciach Medzibodrožia. Samostatne vystavoval vo Vaji v Maďarsku a v Kráľovskom Chlmci. Fotografické výstavy mal v Prahe a vo Vaji v Maďarsku a v Košiciach.
Je členom TICCE – združenia tvorivých umelcov Medzibodrožia a Použia v Královskom Chlmci,  zakladajúcim členom Domu tvorby v Aranyosapáti a Tvorivej dielne v Csarode (Maďarsko).Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Zoltán Nagy Enzoe – Keď som bol mladý