Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Žofie Eder: Za Modrým Obzorem

23. 4.-19. 5. / Holešovická Šachta / Malba

Do 19. 5. 2024 je v kulturním prostoru Holešovická šachta, Na Šachtě 3, Praha 7, ve vinárně Dvojka v Šachtě, vstup je z ulice Bubenská 14, přístupná zajímavá výstava obrazů Žofie Eder.

Text kurátora Pavla Kubesy:

Pro uměleckou osobnost Žofii Eder je charakteristická nonverbální povaha autorského vyjádření, která se projevuje v různých uměleckých médiích. Nad rámec elektronické hudby a tetování, je hlavní doménou její tvorby vizuální umění. Primárním médiem je pro Žofii malba, která jí však otevírá dveře k možným intermediálním přesahům.
 
Její nedávná tvorba tíhla více ke strukturálním abstrakcím, v nichž však již tehdy vycházela z organických struktur přírody a zájmu o projevy a principy přírodní estetiky, které nadále volně modifikovala a spontánně transformovala do charakteristických florálních ornamentů, přičemž námětově její práce oscilovala na hraně mezi poetičností, melancholií a současně těžšími, možná až patetičtějšími tématy.
 
V nejnovější práci se dále uplatňuje její intermediální inklinace a kromě tradičního média závěsného obrazu se Žofie Eder pokouší o rozvinutí svých formálních principů také v obsáhlé sérii ručně tvarovaných a kolorovaných keramických kachliček. Jeji aktuální obrazy nadále čerpají z bohatosti a imaginace přírodní geneze, její vizualita se však začíná více opírat o možnosti symetrie a pravidelných kompozic a nebrání se figurativním prvkům. Žofie se v jistém smyslu pokouší o současnou aktualizaci lidového umění, apropriaci folklorní motiviky či rehabilitaci dekorativnosti, které však neuzavírá do lokálních map a geografických specificit, ale mísí v nich domácí s exotickým.
 
Její práce není programově kritická, ale spíše se soustřeďuje na intimní a prožitý kontakt s konkrétními místy, okolím, habitaty. Člověk, fauna a flora zde vystupují jako harmonická jednota objektu a subjektu vnímání, která překračuje historický čas směrem k bezčasí přítomnosti, v níž se otevírá čistá radost nad ryzím bytím.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Žofie Eder: Za Modrým Obzorem