Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž ZEB ONE & Marek Šilpoch: Kind Of Blue

22. 10.-21. 11. / The Chemistry Gallery / Malba

Do 21. 11. 2021 bude v The Chemistry gallery, Ovenecká 17, Praha 7 (hned u Letenského náměstí), přístupná velmi zajímavá výstava ZEB ONE & Marek Šilpoch: Kind Of Blue.

Studiová interakce dvou autorů, pracujících s různými médii – na jedné straně autor obrazů, které můžeme formálně zařadit do kategorie geometrické abstrakce a na druhé straně autor inovativních světelných objektů. Postupy na hraně preciznosti a improvizace a v centru všeho graffiti – jako styl, echo, rezonance, energie. Vizuální flashbacky solitérních písmen rozpitvaných na fragmenty, která nedávají smysl, a k tomu neony i trash ulice. Odněkud z dálky možná hraje jazz….
ZEB ONE (*1982) je dalším z writerů, který překročil hranice mezi ulicí a galerijní scénou a připojil se ke stále sílícímu trendu posledních let charakteristickému postupným pronikáním jazyka graffiti do prostoru volného umění bez přívlastků.
V rámci graffz-komunity patří už dlouho k nepřehlédnutelným individualitám, jejichž pozice je pevně daná a vymezená respektem v domácí oborové historii. Jakkoli jeho práce volně navazují i na obecnou linii geometrické abstrakce, ZEB ONE zůstává writerem také co se týče „témat“ – dál jej umanutě zajímají písmena, kterým věnuje veškerou malířskou pozornost. Nevnímá je symbolicky, ale soustředí se prostě jen na jejich tvary, barvy, případně vzájemné poměry. I když se výjimky najdou, většinou je jeden obraz vždy věnován jedinému znaku.
 
Vizuální umělec Marek Šilpoch (*1993) se světelným instalacím věnuje již šest let. Svůj zájem o médium světla nyní dále prohlubuje jako student postgraduálního studia v ateliéru Time-Based Media Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a také díky aktivní výstavní činnosti, která začala letošní výstavou Křehkost kontextu. Výrazový rejstřík Marka Šilpocha v poslední době výrazně rozšířilo jeho magisterské studium v ateliéru skla Ronyho Plesla na pražské UMPRUM. Kombinace a interakce světla a skla Šilpocha fascinovala vždy. Ale až díky intimnímu osahání sklářských technik mohl do svých děl zakomponovat sklo, nad kterým má od prvopočátku autorský dohled. Do té doby vtipným způsobem využíval hlavně princip recyklace různých světelných prvků zejména lamp, lightboxů, zářivek či neonů. Princip recyklace industriálních prvků používá samozřejmě dosud. Možnost autonomního sklářského vstupu do recyklovaných industriálních objektů ale dává jeho práci novou dimenzi. Základními stavebními kameny jeho současných světelných instalací jsou tedy recyklované industriální prvky v kombinaci s různou podobou skleněných a barevných intervencí.
 
kurátor: Radek Wohlmuth
grafika k výstavě: Jan Horčík
DJ na vernisáži: Tea Jay Ivo (jazz & blues set)


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž ZEB ONE & Marek Šilpoch: Kind Of Blue