Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Zdeněk Trs: Umbra mentis / Stín mysli

22. 2.-6. 4. / Kvalitář / Malba

Do 6. 4. 2024 je v Galerii Kvalitář, Senovážné náměstí 17, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava obrazů Zdeňka Trse: Umbra mentis / Stín mysli.

Kurátor: Jan Dotřel
 
Jaká je podstata světla a stínu? Galerie Kvalitář otevírá letošní výstavní sezónu tvorbou realistického malíře Zdeňka Trse. Výstava Umbra mentis / Stín mysli představí pět olejomaleb a několik kreseb, vytvořených speciálně pro tuto expozici, spojující témata geometrie, přírody, vesmíru a dokonalé hry světla a stínu. Výstava, připravená kurátorem Janem Dotřelem, je k vidění od 23. 2. do 6. 4. 2024.

Zdeňka Trse jako výtvarníka nejprve formoval sklářský ateliér Vladimíra Kopeckého na UMPRUM a později malířská škola Zdeňka Berana na AVU, která ho přivedla k realismu. Ve své tvorbě funkčně slučuje prvky obojího, vychází z výrazových možností klasických malířských technik a jeho dokonalá malba je zaměřena především na geometrii a stereometrii těles. Prostřednictvím různorodých symbolů, vycházejících například z barokní ikonografie nebo egyptské mytologie, rozehrává Trs sofistikovanou, minimalisticky dokonalou hru, která promlouvá nezaměnitelným vizuální jazykem, založeným na hlubokém poznávání reality kolem nás a na jeho unikátním způsobu transformace do dvoudimenzionálního obrazu, iluzivně spíše připomínající trojrozměrný, plastický obraz.

Jedním z nejpodstatnějších rysů Trsovy tvorby a jednotícím prvkem prolínající celou výstavou Umbra mentis / Stín mysli je detailní pozorování přírody – od mikroskopických elementů přes struktury běžných objektů jako šišky, mušle a okvětní lístky až po makrostruktury obsažené ve Sluneční soustavě a hlubokém vesmíru. Tyto procesy autor bedlivě pozoruje, analyzuje, rekonstruuje a abstrahuje, aby je mohl znovu převést na plátno nebo papír. Pět olejomaleb, doplněné několika kresbami, potvrdí v galerii Kvalitář Trsovu určující malířskou techniku: hlubokou geometrickou metamorfózu a monochromatické olejomalby, které jdou přímo do samotné prapodstaty tvaru. „U malířského umění Zdeňka Trse není ani tak podstatná jejich pomyslná plasticita, ani řemeslná dokonalost, ale unikátní možnost být takříkajíc u věcí samých, pokud k tomu nalezneme odvahu,“ shrnuje kurátor výstavy Jan Dotřel.

Zdeněk Trs (*1985) absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (Ateliér skla u Vladimíra Kopeckého) a Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství IV / Škola Zdeňka Berana). Ve své tvorbě prvky obojího funkčně slučuje, vychází z výrazových možností klasických malířských technik a jeho dokonalá malba je zaměřena především na geometrii a stereometrii těles.

Skrze použití různorodých symbolů vycházející například z barokní ikonografie nebo egyptské mytologie, rozehrává Trs sofistikovanou, minimalisticky dokonalou hru, která promlouvá univerzálním jazykem. Ať už je jeho tvarosloví demonstrací fyzikálních zákonů, nebo vyjádřením ikonografických symbolů, vždy na plátně hledá řád pro pohyb těles na daném formátu, z čehož se finálně rodí iluzivně trojrozměrný, plastický obraz. Trs samostatně vystavuje od roku 2006 (OG Liberec; Trafo Gallery, Praha; NG, Praha ad.), byl součástí několika skupinových výstav a v roce 2015 byl oceněn CBM Art Prize – zvítězil v kategorii nad 30 let. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírce Národní galerie Praha a v soukromých sbírkách v ČR i v zahraničí.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Zdeněk Trs: Umbra mentis / Stín mysli