Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Zdeněk Šputa / Obrazy a plastiky

20. 10.-26. 11. / Novoměstská radnice / Malba

Do 26.11.2017 bude v Galerii (v přízemí) Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2 (vstup z Vodičkovy), přístupná zajímavá výstava Zdeněk Šputa / Obrazy a plastiky.

Vinohradský „malíř skrytých míst“ Zdeněk Šputa (*23. 6. 1916–9. 6. 2014) se vrací svou retrospektivní výstavou na Novoměstskou radnici v Praze 2, kde jsme se s jeho tvorbou mohli setkat již v roce 2008.

Letošní výstavu Zdeňka Šputy na Novoměstské radnici zahájila spolu s umělcovou dcerou Renatou Kimmich starostka Prahy 2 Jana Černochová.

V obrazech se i neviditelné myšlenky stávají viditelnými, ale ne pro všechny,“ upozornil sám umělec.  A kdy jsou myšleny opravdu viditelné a pro koho? Co je umění, umění význačné a uznávané? Stačí, když Šputova díla jsou známá a chtěná po celém světě? A jak se na umění dívá naše nová, rychlá a moderními médii určená doba?

Pro obdivovatele, sběratele a širší veřejnost, pro ty, kteří se v naší uspěchané době dokážou zastavit a nalézt dostatek času pro umění a z něho vyplývající potěšení, pro ty se skrytá místa ve Šputových obrazech a plastikách stávají viditelnými.

Šputův dlouholetý a blízký přítel, malíř Vladimír Komárek, o umění řekl: „Namalovat se dá všechno a všelijak. V současnosti je estetika bez břehů a kritika bez kritérií. Může se všechno a každý z nás si musí vybrat. Rozumět umění není důležité. Důležitější je mít z umění potěšení. A na to nejsou školy.“

Zdeněk Šputa, malíř a sochař, výtvarník, designér prožil své mládí v moravské Ostravě. Brzy odešel do Prahy, kam ho přilákalo malování, s nímž jeho rodiče nesouhlasili. Studoval umění u profesora Jakuba Obrovského, byl členem Čs. svazu výtvarných umělců, zakladatelem skupiny Horizont, členem Unie výtvarných umělců a výrazně se podílel na veřejném výtvarném dění.

Pod nátlakem politického režimu, kterému se ale nepodařilo zničit jeho touhu dále abstraktně malovat, přestal své obrazy vystavovat, maloval však skrytě dále. Otevřeně se věnoval hlavně designu a výtvarnému řešení výstav, byl například vedoucím výtvarníkem výstavy Man and His World v roce 1975 v Montrealu. Zabýval se převážně sochařskými pracemi a plastikami pro architekturu a návrhy vitráží, artprotisů a šperků. Šputova díla se řadí mezi nejlepší v českém designu 50.–70. let. V 80. letech se vrací k malování. Jeho dílo je často zařazováno do uměleckého směru lyrické abstrakce.

Šputova díla se nacházejí ve veřejných a soukromých sbírkách nejenom v České republice, ale i v Německu, Švýcarsku, Anglii, Rakousku, Itálii, USA, Kanadě, Japonsku. Je zastoupen ve stálé expozici moderního a současného umění v Národní galerii v Praze.

Není jednoduché a není také žádoucí popisovat jednotlivě vystavené obrazy a plastiky. Jsou zvláštní, neobvyklé, zajímavé a význačné… Pozorovatel by se mohl ptát, zda byl Šputa více malíř, nebo sochař. Na obrazech najdete obojí. Skvělou souhru barev a jejich odstínů, hru oblaků a oblohy a skoro na všech dílech struktury vystupující do prostoru, reliéfy pevně spojené s malířským plátnem.

Je na každém pozorovateli a obdivovateli Šputova umění, aby objevil tajemství jeho světového úspěchu, jeho mimořádný cit pro barvy, formy a prostor. Ve Šputově světě barev a tvarů není nic náhodné a všechno je domyšleno k naprostému souladu a dokonalosti. Přesto jeho díla působí zdánlivě náhodně, jemně a lehce. A tím je nejen možno jeho obrazy a plastiky vystavovat v galeriích na celém světě, ale hlavně se dají lehce začlenit do denního života. Lze s nimi krásně žít a bydlet. Jeho umění má neuvěřitelnou sílu. Je tak silné, jako opravdová vášeň. Možná i silnější, ale hlavně trvalejší.

Umělcova dcera Renata Kimmich, která žije již dlouhá léta v zahraničí, si v Praze ponechala tatínkův ateliér, kam se velmi často vrací a kde je nesmírně šťastná. A ve smyslu toho, co říkával její tatínek – „K vytvoření díla nepotřebuji veřejnost, k jeho pochopení už ano“ – je jí velikou ctí, že městská část Praha 2 umožnila touto výstavou Šputovo dílo veřejnosti znovu představit.

www.zdenek-sputa.com

www.radio.cz/cz/rubrika/kultura/zdenek-sputa-malir-ktery-tricet-let-nevystavil-v-cesku-sve-obrazy

http://www.nrpraha.cz/program/825/zdenek-sputa-obrazy-a-plastiky/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Zdeněk Šputa / Obrazy a plastiky