Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Zdeněk Rybka: Obrazy z pravé kapsy

Do 31.1.2019 bude v Galerii u Prstenu, Jilská 14, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Zdeňka Rybky: Obrazy z pravé kapsy.

Prezentace zahrnuje celkem jednatřicet olejomaleb na plátně z let 2013 – 2018. Na obrazech z posledních let můžeme sledovat postupnou transformaci od figurativní ke konstruktivistické malbě. Originalita a nezaměnitelnost autorova vyjádření je dána tím, že obrazy konstruuje bez použití jakýchkoliv rýsovacích pomůcek a je z nich tedy cítit malířův jasný malířský rukopis i jeho cit a příklon ke klasickým formám. Výstava je doplněna o několik ukázek prací z devadesátých let. Jedná se o dvě elektrografie na plátně a několik kreseb. Prezentace tak připomene rozsah malířovy imaginace a invence a jeho schopnost překročit klasickou malířskou formu směrem k jedinečnosti a experimentu. Zdeněk Rybka absolvoval v roce 1957 Střední umělecko-průmyslovou školu v Praze a v roce 1963 ukončil studia na Akademii výtvarných umění v Praze. Od roku 1966 do dneška uspořádal více než deset samostatných výstav a zúčastnil se několika desítek skupinových prezentací u nás i v zahraničí. Pravidelně vystavuje též s Klubem konkrétistů, jehož je členem.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Zdeněk Rybka: Obrazy z pravé kapsy