Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Zdeněk Prokop – Prostory plochy

15. 2.-4. 3. / Galerie Millennium / Malba

Do 4. 3. 2022 bude v Galerii Millenium, Tržiště 5, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Zdeňka Prokopa – Prostory plochy.

Výstava Prostory plochy představuje výběr prací malíře Zdeňka Prokopa, jehož obrazy lze zařadit ke geometrické konstruktivní abstrakci, ačkoli jak sám autor dodává matematická deskripce v nich nepřevažuje.

Stále aktivně tvořící výtvarník se narodil roku 1934 v Užhorodě a v druhé polovině 50. let vystudoval Akademii výtvarných umění v ateliérech M. Holého, A. Pelce a V. Sychry. Zabýval se užitou grafikou, výtvarnou typografií a fotografií, restaurováním a rekonstrukcí nástěnných maleb. Zdeněk Prokop je jedním z prvních výtvarníků, kteří v Československu v širokém rozsahu a užití aplikovali techniku nanášení barevných vrstev na plátno či papír stříkací pistolí. Na výstavě jsou vystaveny jak jeho starší práce na papíře z počátku devadesátých let, tak i nejnovější obrazy,

Dílo Zdeňka Prokopa přitahuje jasností výtvarných myšlenek, čistotou a přesností tvarů, harmonickým koloritem a precizností provedení. Jeho obrazy nejsou výsledkem bezděčného malování, ale vědomého tvárného úsilí. To odpovídá povaze jeho umělecké osobnosti i samotnému tvůrčímu procesu a jeho malířské technice. Prokopovy obrazy nemají jen krásu vnitřní logiky, konstrukce a důmyslnosti, ale i malířskou hodnotu, formální čistotu a ladnost, mluví nejen k rozumu a citu, ale i k našemu oku. Záleží jen na divákovi, kolik uměleckého zaujetí a uspokojeni v nich dokáže objevit.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Zdeněk Prokop – Prostory plochy