Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Zdeněk Kirchner: Bez názvu

20. 6.-4. 9. / Museum Kampa / Malba

Do 4.9.2016 bude v Muzeu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava Zdeněk Kirchner: Bez názvu.

Museum Kampa se ve spolupráci s Muzeem umění a designu v Benešově a Občanským sdružením Paměť Jiřího Vovse rozhodlo uspořádat výstavu umělce, jehož dílo bylo u nás neprávem opomíjeno v důsledku dějinných zvratů v druhé polovině dvacátého století. Návštěvníkům Musea Kampa se tak naskytne jedinečná příležitost zhlédnout průřez Kirchnerovy tvorby zahrnující jak období, kdy působil na tuzemské scéně, tak ve francouzském exilu.

Název výstavy vznikl na základě převládajícího označení děl Zdeňka Kirchnera, který málokdy svá díla pojmenovával a jen sporadicky je datoval. V Kirchnerově tvorbě se protla kaligrafie, lettrismus, informel a neklidná jazzová linka. Vystaveny budou jak práce vzniklé v Praze, tak plátna pařížská, kdy pracoval na dosah Jiřího Koláře a stal se členem mezinárodního uskupení Signes Espaces.
Osud i díla Zdeňka Kirchnera vypráví silný příběh o době, v níž žil. Kirchnerovy emocemi, gesty a muzikalitou obdařené obrazy dokáží skvěle zpřítomnit příběh individua v běhu dějin, jedince proti všem, obdařeného silnou touhou po sdělení a sdílení, jehož tvůrčí přístup charakterizuje spontaneita, bezprostřednost a vzrušený rukopis příbuzný jamům a improvizacím, sólům i orchestracím jazzové hudby.
Kirchnerovy obrazy je možno chápat jako dramatické vizuální básně, které čteme očima a beze slov můžeme vnímat nejen viditelné znaky a stopy štětce, ale i hudbu, kterou v nás tvary probouzejí. Zájmem o vyjádření zvuku malbou se Kirchnerův přístup blíží kosmickým harmoniím na obrazech Františka Kupky. Zatímco Kupka hudbu sfér vnímal skrze plnost a rozkvétání zvuků Bachovy Fugy, o půlstoletí pozdější Kirchnerova plátna jsou popsaná a poškrábaná spíše synkopicky, v souladu s mnohem rychlejší, neklidnější a rozpornou pozdní modernitou. V mnohotvárných písmových znacích, které narušují monochromní plochu, se projevuje umělcova touha po svobodě a bytostný vzdor. Ani Kirchner, stejně jako většina ostatních československých exulantů v exilu neprospíval, těžko se přizpůsoboval pragmatickému světu, některé jeho pozdní práce jsou poznamenány melancholií a hlubokým steskem. Příznačné je, že za zájmem o písmo u Kirchnera nestojí vlivy zahraničního umění, ale rukopis jeho maminky.

Kurátor výstavy: David Železný a Jiří Voves
Výstavu připravilo Museum Kampa ve spolupráci s Museem umění a designu Benešov a Občanským sdružením Paměť

Údaje o autorovi, Zdeňku Kirchnerovi:
Zdeněk Kirchner
* 18.5.1934 v Jablonci nad Nisou
+ 9.1987 Fontenay-le-Fleury, Francie
Malíř, grafik, ilustrátor, typograf
V exilu ve Francii žil od roku 1969
Vystudoval v letech 1955 – 1961 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru prof. Adolf Hoffmeister
Od roku 1977 byl členem skupiny Espace – Ensemble de signes
Umělecká díla byla převezena z Francie zpět do Čech Jiřím Vovsem v roce 1992. Zprvu je opatrovalo Občanské sdružení Paměť, které se snažilo o zvýšení povědomí o díle Zdeňka Kirchnera. Od roku 2013 je podstatná část díla uložena v Museu designu a umění v Benešově.

K výstavě byly připraveny doprovodné programy.
Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Davidem Železným
14. července 2016 18:30
60 Kč plné vstupné / 40 Kč zlevněné vstupné
Komentované prohlídky s lektorem Musea Kampa (i v anglickém jazyce), rodinné dílny a workshopy pro školy a letní tábory je možné objednat na emailu rezervace@museumkampa.cz.

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Zdeněk Kirchner: Bez názvu