Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž: Zdenek Hůla

5. 2.-7. 3. / Topičův salon / Malba

Do 7.3.2018 bude v Topičově salonu, Národní 9, Praha 1, 1.patro, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Zdenka Hůly.

Malíř, sochař a pedagog Zdenek Hůla se letošního února dožívá 70 let. Zvykli jsme si, že v této chvíli většina z nás začíná vážně bilancovat. Nicméně i tyto hranice se stále posouvají a mnozí jsou naopak vitální až dost, aby se soustředili spíše na své budoucí kroky. Zdenek Hůla patří právě k takovým osobnostem, které navíc svou profesí žijí neustále a svůj život natolik propojili s tvorbou, že se jen těžko hledají hranice mezi pouhou jejich existencí a uměleckou řeholí. Proto je tato výstava jen jedno z mnoha dalších zastavení, které nám jistě v zápalu svého úsilí ještě nabídne.

Přes keramiku, která mu byla v počátcích především živobytím, se od svých malířských základů velice brzy propracoval k trojrozměrné práci. Ta postupně vstřebávala složitější a závažnější obsahy, tak jak se Zdenek věnoval soustředěnějšímu studiu filozofie a díky okruhu svých blízkých a přátel získával také poznatky z oblasti matematiky a astronomie. Začal vnímat svět komplexněji a tak se celkem záhy odpoutal od figurální tvorby k abstrakci, která mu poskytovala mnohem širší prostor k transformaci často velice souhrnných témat a peripetií naší existence do struktury malby či objemu sochy. Od drobných instalací, které vznikaly z bezprostřední inspirace přírodními materiály, zejména dřevem v jeho přirozené formě, které konfrontoval s například s exaktně vymezeným prostorem, se postupně propracovával k výrazně monumentálním dílům jak na obrazové ploše, tak v trojrozměrných dílech.

Tuto výstavu věnujeme památce Olgy Hůlové. Po celý společný život byla Zdenkovi tou nejbližší duchovní i praktickou oporou a s vervou sobě vlastní tuto výstavu iniciovala na jeho počest. Opustila nás dříve, než se z ní mohla spolu s námi těšit.

Kurátorka: Magdalena JuříkováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž: Zdenek Hůla