Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Zdeněk Daněk – Různé scénáře

1. 12.-11. 1. / Jan Čejka Gallery / Malba

Do 11. 1. 2023 bude v Jan Čejka Gallery v objektu Hybernská 4, Praha 1 (vzadu v průjezdu a doleva), přístupná velmi zajímavá a krásná výstava obrazů Zdeňka Daňka – Různé scénáře.

Průvodní text galerie Jan Čejka k výstavě:

Zdeněk Daněk nemaluje proto, aby byl krajinářem, nýbrž je naopak krajinářem, aby maloval. V krajině zbavené literárních témat se může soustředit ryze na malbu jako takovou. V krajině nalézá neustále nové struktury – rostliny, ovzduší, světlo, povrchy –, které jsou výzvou malířsky je zachytit. A v krajině jej doprovází bezpočet náhodných procesů, které kdykoli mohou do jeho tvoření vstoupit, čímž Daňka udržují neustále ve střehu vůči novému a nečekanému.

Jeho přístup ke krajině je až analytický. Než se chopí štětce, připravuje si různé scénáře, a tak mívá už z předchozího dne napsaný stručný postup, kterého se bude držet tentokrát. Snaží se tak vyhnout stereotypům, vyhledává to, s čím doposud ještě neměl zkušenost a když v daný den skončí, porovná si výsledek s vyfocenými tvůrčími kroky z předchozích dní.

V takovém duchu se pak nesou jak Daňkovy koncepčně a technicky náročné obrazy, tak i jednoduché až banální studie, přičemž obojí lze vidět na výstavě. Namátkou jsou to oboustranná díla, která odhalují pohled na vrstvy malby ze směru pozadí k popředí, jakoby se člověk koukal „ode dna k hladině“ či obrazy po dvou minutách otáčené, které malíři i diváku bourají jeho navyklý horizontální pohled. Jsou to ale i díla, v rámci kterých Daněk sleduje, co se stane s obrazem i krajinou, když zachytí jen to, na co dopadá světlo, nebo když se cíleně zaměří jen na dominantní struktury v obraze. A divák se i dozví, jak velkou indispozicí je pro malíře, když maluje nevhodnými štětci či svojí nemalířskou rukou.

Celkově Daněk otevírá diváku dvoje dveře. Jedny vedou do krajiny, která může působit jako nezasažená člověkem i když ji obyvatel města má za rohem – ostatně Daněk je malířem většinou neměstských plenérů, přestože často neopouští hranice Prahy či dokonce Žižkova a přilehlého okolí. Druhé vedou ke staronovému porozumění malbě, kdy jsou Daňkem diváku poodhaleny věci, jež jsou běžnou součástí mnoha obrazů, či se malíři s nimi jednou za čas potýkají, ale jsou jaksi zastřené za svojí samozřejmostí. Tento Daňkův záměr je pak obzvláště důležitý. Ať už se jedná o tvůrčí banality či náročnější technologické problémy, obojí si dnes malíři často nechávají pro sebe, případně jsou součástí zkoumání leda tak v restaurátorských dílnách či odborných textech. Daněk přesouvá problematiku malířského postupu zpátky do galerií, a na nekonečně bohatém a každému dobře přístupném krajinném motivu ukazuje, co malba obnáší.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Zdeněk Daněk – Různé scénáře