Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Zdeněk Daněk: Burianův jazyk

1. 11.-22. 1. / Opero / Malba

Do 22. 1. 2022 bude v coworkingovém centru Opero, Salvátorská 8, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Zdeňka Daňka: Burianův jazyk.

Stěžejním tématem tvorby Zdeňka Daňka (1977) je krajina, vztah člověka ke krajině a problémy vznikající mezi kulturou a přírodou. Pohybuje se v oblasti realistické malby, která disponuje širokou škálou malířských prostředků a průběžným experimentováním hledá možnosti nového pohledu na realistické zobrazování. Využívá konceptuální přístupy, např. pracuje s okolnostmi vzniku obrazů. Zdeněk Daněk je také členem klubu přátel Zdeňka Buriana. Zkoumal a odhalil tajemství provedení jeho kvašové techniky. Osvojil si ji a zbavil ji popisnosti v cyklu „Burianovská abstrakce“. Právě z toho cyklu představíme několik děl umělce, který stojí za pozornost.
 
Studoval střední Výtvarnou školu Václava Hollara, dále pak Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru malby prof. Nešlehy, v ateliéru filmové a televizní grafiky prof. Bárty a diplom získal v ateliéru prof. Berana na Akademii výtvarných umění v Praze. V současnosti působí jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Z cyklu Štencův kabinet, česká a slovenská současná malba
Kurátorka: Martina Zátorská, Untitled-art.eu


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Zdeněk Daněk: Burianův jazyk