Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Zdena Šafka: Za Tím

Do 22.10.2017 bude v Galerii Václava Špály, Národní 30, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů Zdeny Šafka: Za Tím.

Text kurátora Pavla Lagnera k výstavě:

Zdeninu tvorbu sleduji už téměř dvacet let. Nepamatuji se, že by v souvislosti se svou prací Zdena někdy spontánně použila slovo abstrakce. Jako introvert se o své práci vyjadřuje zřídka. Pro ni je důležité, jaké emoce dílo vyvolá, jak působí na diváky a na ni samotnou, nikoli teoretické popsání nebo zařazení do nějakého směru. Od počátku tvorby u ní dochází k prolínání polohy blízké konkrétnímu smyslovému vnímání skutečnosti s jejím tvarově a barevně zjednodušeným zobrazením. V některých obdobích převáží jedno, jindy druhé. Přesto ani v té nejabstraktnější formě nejde o odtržení od toho, co je jejím reálným předobrazem. Naopak čím víc z celistvého vjemu něco vyděluje, čím víc uvolňuje a osvobozuje barvu a světlo, tvar, linku či obrys, tím víc se blíží nejen podstatnému, ale překvapivě i konkrétnímu.

Zdena se ve své bohaté tvůrčí minulosti věnovala rovněž gobelínům, jejichž směřování k abstrakci bylo dané už vlastní technologií. Volba hrubé vlny a s tím související charakter vazby a redukovaný počet barev ani neumožňovaly vytvoření věrného textilního obrazu na způsob středověkých tapiserií. U velkoformátových gobelínů „hlav“ byl výsledkem zjednodušování důraz na jejich výraz. U další řady tapiserií pak úplně opustila zobrazení objektu a soustředila se už výhradně na geometrické tvary, barevnost a nenápadné, ale nápadité změny tkané struktury. Výsledný vjem je tak vyvolán vzájemným působením barevných ploch. Zkušenost z tkaných gobelínů byla určující i pro její další výtvarný projev. Podobnou cestou se totiž vydala i ve své malbě. Téměř současně Zdena dospěla k obrazům zjednodušených „hlav“, u nichž se během rozjímání až meditace postupně vzdaluje od zobrazeného předmětu. Uvolňuje mysl a dostává se do stavu, kdy už není svázána s konkrétním, hmatatelným, aniž by ho však úplně opustila. Jednoduché barevné plochy a stylizované profily hlav znázorněné na obrazech samostatně nebo ve dvojicích vyvolávají emoce spjaté bezprostředně s určitým místem nebo s duševním rozpoložením.

Poslední tři roky se Zdenin zájem přesouvá od člověka k přírodě, k její harmonii, kterou nachází v celku i detailu. Nekonečnost oceánu, les, kámen, shluk vodních řas nebo detail kůry tropického stromu ji fascinuje a postupně se s nimi uzavírá v myšlenkách. Vyčleňuje jednotlivosti, pohrává si s nimi, postupně je pitvá, až jim propůjčí samostatnou existenci. Tomu, kdo chce, tím vytváří prostor pro imaginaci a návrat do velmi rozmanitého konkrétního světa. Jinému nabízí místo zmizelého objektu uspokojení z barevné a tvarové kompozice. Oběma však předkládá obrazy podmanivé svou křehkou rovnováhou, která v sobě skrývá napětí.

Pavel Lagner, kurátor

Zdena Šafka
* 1953 v Praze
Studia
1974 – 1981 VŠUP
Samostatné výstavy
2005 Tkanice a Tavenice (společně s O. Plívou), Galerie Nová síň, Praha
2006 Capita Picta, Galerie Lapidárium, Praha
2008 Anděl ve městě, Galerie České pojišťovny, Praha
2008 Hotel Thalia, Praha
2008 Andělé mezi námi, Kostel Sv. Ducha, Ostrava
2008 Obrazy, Barokní areál Skalka, Mníšek pod Brdy
2009 3x jinak, Galerie My, Jablonec n/N
2009 Anděl ve městě, Muzeum umění a designu, Benešov
2009 Ejhle člověk, Muzeum umění a designu, Městská galerie Telč
2010 Lidé a jiné bytosti, Senát ČR, Praha
2010 17. 05. 03, Prinz Prager Gallery, Praha
2011 Hlavy, Golem Club, Praha
2011 Hlavy, 3. LF UK, Praha
2012 Barva Světlo Čas, Galerie České pojišťovny, Praha
2012 Křehká rovnováha, Velvyslanectví ČR, Peking
2012 Cesty, PCC, Praha
2013 Aqua at cetera, Hrad Hardegg (A)
2014 Nejkrásnější viadukt, Muzeum betlémů, Kryštofovo údolí
2015 Za chvíli bude všechno jinak, Art Gen, Praha
2017 Tak i tak, Galerie 1. patro, Praha

Společné výstavy
2001 Pro změnu my, Severočeské muzeum, Liberec
2002 Galerie N, Jablonec nad Nisou
2005 – 2006 Artapestry, Aalborg (DK), Krefeld (D), Angers (F)
2007 Hautnah, Stoffe zum Träumen, Zámek Riegersburg (A)
2008 Auf Amors Flügeln, Zámek Riegersburg (A)
2009 Kunst zur Zeit des Kalten Krieges, Zámek Riegersburg (A)
2010 Nové obrazy, Galerie Kotelna, Říčany u Prahy
2012 Tendence českého umění gobelínu, Marktredwitz (D)
2013 Krajina, Galerie Zdeňka Sklenáře, Praha

www.safka.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Zdena Šafka: Za Tím