Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Zbyněk Sedlecký: Židle, stojan a model v bílé košili

4. 6.-12. 7. / Galerie Vyšehrad / Malba

Do 12.7.2015 bude v Galerii Vyšehrad, nad Libušinou lázní, Praha 2 – Vyšehrad (na ostrohu nad Vltavou kousek od Kostela sv. Petra a Pavla), přístupná zajímavá výstava obrazů Zbyňka Sedleckého: Židle, stojan a model v bílé košili.

Zbyněk Sedlecký (nar. 1976 v Ostravě) patří do silné malířské generace nastupující na českou uměleckou scénu na přelomu tisíciletí. Absolvoval brněnskou FaVU (prof. Jiří Načeradský) a pražskou AVU (prof. Jiří Sopko). V roce 2000 studijně pobýval na Staatliche Akademie der bildenden Künste ve Stuttgartu a v roce 2003 na Koninklijke Academie voor Shone Kunsten v Antverpách. Do kontextu současného umění zařadily Sedleckého například projekty Artnow.cz (2003, Praha), Resetting. Jiné cesty k Věcnosti (2007-08, Praha), účast v dlouhodobé expozici Po sametu (2009-13, Praha), na Liverpool biennal (2010) či projektu Ein Tanz (2011, Salzburg). Naposledy vystavoval v bratislavské Galerii Krokus (2014). Autor ve svém malířském díle reflektuje posuny vizuality a vizuálního sdělování v době modelované techno-imaginací. Výzkumu, který ovlivňuje samotný malířský proces, podrobuje především lidskou paměť ve vazbě na různá prostředí (exteriér města, pomníky, tranzitní zóny, veřejná prostranství, architektura, interiéry apod.).

Pro Galerii Vyšehrad připravuje Sedlecký prezentaci obrazového souboru reflektujícího výukové prostředí vysoké umělecké školy, kde sám působí jako pedagog. Odtud také název výstavy Židle, stojan a model v bílé košili. Proces školení ve figurální kresbě je tu „dekonstruován“ z komponentů školního vybavení, které ubírají prostor, z figur (studenti, modelové) a světelných prvků, jež svými skladebnými proměnami odkazují na fyzický čas ubíhající za okny školy. Jako by se tu rušila iluze oddělující útočiště školy od zbytku světa.

Kurátorem výstavy je Petr Vaňous.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Zbyněk Sedlecký: Židle, stojan a model v bílé košili