Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Zbyněk Sedlecký: Iluze a Interpretace

28.2.2019 se v prostorách advokátní a daňové kanceláře Badokh, ulice 28. října 767/12, Praha 1, konala vernisáž a křest katalogu výstavy Zbyňka Sedleckého: Iluze a Interpretace.

Prodejní výstava spolupořádaná s galerií Chemistry zde bude ještě do 31.8.2019 k vidění pro vážné zájemce především ze sběratelské sféry.

Úvodní text kurátora výstavy Petra Vaňouse:

Obrazy Zbyňka Sedleckého se ve své stažené barevnosti a skladebné konstituci přiblížily „estetice náhodného dokumentu“. Veřejný prostor (náměstí, ulice, chodníky, nábřeží, pomníky), tranzitní místa (letiště, vlaková a autobusová nádraží, dálnice), architektura měst (mrakodrapy, totalitní architektura, prosklené fasády, vysílače, dlažby, urbanismus), ale také rozmanité interiéry (od soukromých a intimních po veřejné) zalidněné lidskou stafáží, nebo konstelace samotných figur, které provádějí nějaký úkon (dělníci), či se někam za nějakým účelem přemisťují (turisté), jsou pro Sedleckého mnohem spíše obecnou látkou a materiálem pro možné scénáře a mapování opakujících se situací a rituálů spojených s výkonem samotné praxe (praxe jako dění o sobě).

Malíř pracuje nejen s barevnými skvrnami, ale i s plným vědomím toho, že lidské oko má tendenci zvěcňovat. Sedlecký nabízí divákovi jinak situovanou iluzi, než je ta, v které se lze obrazně řečeno „zabydlet“. Oko těká po obraze, zvěcňuje ho jako celek, který mu dává vizuální smysl, který se však vzápětí opět rozpadá a tříští do mnoha dílčích fenoménů malířského výrazu, do partitury kontrastních a méně kontrastních forem. Malířská iluze probouzí podprahové asociace a tím iniciuje vědomé způsoby interpretace obrazu, aby se tato rozumová operace opírající se o fikci sjednoceného obrazového celku posléze opět přehoupla zpět do vnímání skladby a konstelace více méně abstraktních barevných skvrn pokrývajících plátno. Iluze a interpretace si střídavě prohazují pozice jako při dětské hře, při níž se uplatňuje princip kolektivně řešené hádanky bez nároku na jediné řešení ve smyslu definitivní pravdy.

Petr Vaňous, kurátor

Zbyněk Sedlecký (nar. 1976 v Ostravě) – patří do silné malířské generace nastupující na českou uměleckou scénu na přelomu tisíciletí. Absolvoval brněnskou FaVU (prof. Jiří Načeradský) a pražskou AVU (prof. Jiří Sopko). V r. 2000 studijně pobýval na Staatliche Akademie der bildenden Künste ve Stuttgartu a v r. 2003 na Koninklijke Academie voor Shone Kunsten v Antwerpách. Do kontextu současného umění zařadily Sedleckého například projekty Artnow.cz (2003). Resetting. Jiné cesty k věcnosti (2007-08), účast na dlouhodobé expozici Po sametu (2009-13; GHMP, Praha), na Liverpool Biennial (2010) či na projektu Česko! Ein Tanz (2011, HangART, Salzburg). Naposledy vystavoval v pražské Galerii Václava Špály (Pravé poledne, 2018). V rámci ediční řady BADOKH vychází autorovi na konci února 2019 souhrnnější katalog.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Zbyněk Sedlecký: Iluze a Interpretace