Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Zbyněk Havlín: Závislost na kráse (krajiny)

Do 30.11.2015 bude v galerii v podzemí kavárny a centra Era svět, Jungmannovo náměstí 6, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů Zbyňka Havlína: Závislost na kráse (krajiny).

Aktuální výstava je reprezentativním výběrem z cyklu krajinomaleb Zbyňka Havlína. Autor, který je abstraktně-expresivním lyrikem, v něm střídá a vrství styly i formy s optimistickou radostí a tvůrčí lehkostí. Vytváří si jakési „banky“, kam v průběhu tvorby ukládá své emoce, myšlenky a v neposlední řadě opojení z fyzického zážitku malby. Jeho díla jsou určována snahou oprostit se od formalit zobrazování pouze viděného, jsou otiskem autorovy vnitřní představy o krajině.

PhDr.Rea Michalová Ph.D., kurátorka výstavy

O autorovi:

Narozen 6. 9. 1976 v Praze. Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze: Škola Jiřího Lindovského – Grafika I, Intermediální škola Milana Knížáka (2004). Aktuálně doktorské studium, Akademie výtvarných umění v Praze.

Ocenění:

V roce 2002 získal stipendium Sokrates Erasmus a byl navržen na Hlávkovu cenu. O dva roky později obdržel Ateliérovou cenu a se svojí diplomovou prací, animovaným filmem, byl začleněn do sbírek současného umĕní Národní galerie. V roce 2005 byl za Českou Republiku nominován na Henkel CEE Art Award price v kategorii moderní kresba a představen jako talent měsíce v časopise Art&Antiques. Ve stejném roce byl prezentován malbami na Mezinárodním biennále současného umění v rámci výstavy „Česká současná malba・ v Národní Galerii. V roce 2006 s designovou realizací reprezentoval Českou Republiku na Trienále užitého umění „Two close ones・ v Muzeu užitého umění a designu v Tallinu. V roce 2009 byl pod záštitou rakouské ambasády nominován (v té době žil v Rakousku), aby reprezentoval rakouskou současnou výtvarnou scénu na veletrhu s umĕním ・Oostenrijkers komen, Galerie bij de Boeken・ v Nizozemsku. V rámci projektu „Originální a perspetivní・ byl v roce 2011 zařazen do katalogu zahrnujícího užší výbĕr autorů mladé a střední česko-slovenské současné výtvarné scény. V roce 2012 byl představen na prestižní londýnské webové platformě Saatchi-online se svou malbou v mezinárodním kontextu jako „artist of the week“. 2013 byl malbou začleněn do sbírek současného umĕní Národní galerie v Praze.

Více informací o autorovi a jeho tvorbě naleznete na: www.zbynekhavlin.netFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Zbyněk Havlín: Závislost na kráse (krajiny)