Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Zara Jacuzzi: Homecoming

13. 11.-1. 12. / Prototyp / Instalace

Do 1.12.2015 bude v Prototypu, Sekaninova 16, Praha 2, přístupná zajímavá výstava – instalace – Zary Jacuzzi: Homecoming.

kurátorka: Hana Janečková
host: Štěpánka Sigmundová
s esejí od Roba Prouse: Eating with Animals

Zara Jacuzzi je obrazem umělkyně s motivujícím a pozitivním přístupem k životu. Aktivně se ve své tvorbě zabývá problémy nejbližšího okolí, jak skutečného (fyzického) tak i mediálního prostředí, z nějž přijímá informace a na základě jejich vyhodnocení se snaží o maximální soběstačnost a nezávislost na vnějším ekonomickém systému.
Život i tvorba Zary Jacuzzi se natolik prolínají, že tento přístup nabývá v jejím skutečném životě až absurdních rozměrů (když ztratí mobil – tak si píše co by si byla bývala vyfotila, nemá studio – tak si založí zahrádku ad.). Dokumentaci a sdílení své práce v prostředí internetu chápe jako potvrzující a opravňující ji ke skutečné existenci. Jako mediální obraz – ztělesňuje Zara Jacuzzi idealizovanou podobu současné umělkyně, která
se potýká s problémy kapitalismu.

Výstava Homecoming aktuálně reaguje na alarmující způsob života ve velkoměstech a situaci spojenou s politikou úspor a bytovou krizí v Londýně, kde v současnosti umělkyně i kurátorka žijí a pracují. Koncepce i obě části výstavy, blog a video, jsou současně demonstrací autorčina životního postoje a sebeurčení v současném uměleckém světě.

Nové video „Something is only given to those who have nothing“ (Něco dostanou pouze ti, kteří nic nemají), uvažuje prostory vytvořené současnou ekonomikou sdílení a sociálními sítěmi a způsob jakým se promítají do jazyka a odrážejí se v městském a digitálním prostředí. Procesy pěstování a sklizně, apartmány Airbnb a veřejné městské prostory jsou vnímány jako nástroj ke zhodnocení investic v naději na dosažení predikovaných úspěchů.
Formálně se video-obraz v několika vrstvách mísí se zvukovou a textovou stopou, kde všechny naléhavě reprodukují totožnou informaci a dohromady tak vytvářejí jakési echo každodenní pozitivní indoktrinace.
Motivační hesla nás směřují k rostoucí osobní prosperitě a mediální obsah zároveň podněcuje zamýšlení se nad kreativním řešením nevyhnutelných společenských změn
– v tomto smyslu může být video vnímáno jako urgentní požadavek řešení nastalé situace. Reciprocitou naléhavosti videa je antistresový blog, kde nám Zara Jacuzzi nabízí pomoc a kreativní řešení našich osobních problémů.

V širším kurátorském konceptu nám Hana Janečková prostřednictvím Zary Jacuzzi, kterou využívá jako zcizující / odosobňující element, nabízí odstup potřebný k vyhodnocení stávající situace a upozorňuje nás na možnosti rekonstrukce našeho virtuálního alterega. /KS

http://zarajacuzzi.net/
http://studio-prototyp.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Zara Jacuzzi: Homecoming