Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Zakázané výstavy Karel Richtr: Women: Scenes in the library“

16. 11.-28. 11. / Galerie Lazarská / Fotografie

Do 28.11.2015 bude v Galerii Lazarská, Lazarská 7, Praha 1, přístupná Zakázaná výstava Karla Richtra: Women: Scenes in the library“.

Portréty krásných žen v knihovně na fotografiích zhotovených technikou mokrého kolodiového procesu byly vystaveny v původním trezoru Spořitelny české, který je dnes součástí studovny Knihovny Akademie věd.

Výstava kombinuje originální fotografie s využitím autentických postupů a chemikálií tak, jak byly používány v druhé polovině 19. století, v kontrastu s digitalizovanými reprodukcemi.

Mokrý kolodiový proces

Kolodiový proces (archerotypie nebo mokrý proces) je historický fotografický proces Angličana Fredericka Scotta Archera, představený roku 1851. Jedná se o přímý pozitivní proces na plechových deskách, který je pořízen velkoformátovou kamerou, schopnou fotografovat na desky 25 × 25 cm.

O technice mokrého kolodiového procesu pojednávala přednáška Karla Richtra Peklo ve fotografii – historické fotografické techniky, mokrý kolodiový proces, kterou mohli vyslechnout návštěvníci akce Knihovna snů 31. 10. 2015 od 13 hod. Záznam přednášky bude zveřejněn na www.knihovna-snu.cz

Vyjádření Knihovny AV ČR, v. v. i.

Cílem výstavy doprovozené přednáškou bylo představení jedné z nejstarších fotografických technik – mokrého kolodiového procesu. Jednou z jeho variant je zhotovování přímých pozitivních obrazů na plechové či skleněné desky. Autor Karel Richtr společně s kurátorkou výstavy zvolili pro výstavu téma „ženy v knihovně“. Z vědecko-popularizačního hlediska byla zajímavá přednáška o způsobu, kterým jsou fotografie zhotovovány.

Účelem výstavy „Women: Scenes in the library“ nebylo vyvolání diskuze, mělo jít především o umělecky pojatou prezentaci založenou na staré technice bez jakýchkoli dalších úmyslů. Bohužel došlo k určitému nedorozumění a také ke vtažení vedení Akademie věd do této diskuze. Vedení Akademie věd nemá s výstavou nic společného, ta je v plně v gesci Knihovny AV ČR. Vzhledem ke směru, který nabraly některé reakce na tuto výstavu, rozhodl ředitel knihovny o jejím předčasném ukončení v současných prostorách a dohodl se s jejím autorem a kurátorkou o přesunu na jiné místo.

Po rozhodnutí o ukončení výstavy v budově na Národní třídě se Knihovna AV ČR snažila najít alternativní umístění. Autor se rozhodl jít vlastní cestou a oznámil otevření výstavy v Galerii Lazarská (Lazarská 7, Praha 1) pod názvem „Women: Scenes in the Library – Zakázaná výstava“.

Karel Richtr (* 1973) je fotograf, věnující se ve své volné tvorbě historickým fotografickým procesům, člen dokumentaristické skupiny LP5. V posledních deseti letech uspořádal řadu autorských výstav, je zastoupen ve stálé expozici Galerie Špejchar.

http://karlvonhwozdnitz.webnode.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Zakázané výstavy Karel Richtr: Women: Scenes in the library“