Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Zabydlená krajina (Véla, Šimek, Novák, Roztočilovi)

16. 4.-13. 6. / Galerie 22 / Malba

Do 13. 6. 2015 bude v Galerii 22, Husitská 22, Praha 3 (kousek od Hlavního i Masarykova nádraží), přístupná zajímavá skupinová výstava Zabydlená krajina.

Vystavují: Vladimír Véla, Jakub Roztočil, Mája Roztočilová, Břetislav Novák a Jan Šimek.

Galerie 22, známá nabídkou prvotřídně zrestaurovaného starožitného nábytku, se otevírá novým kulturním a uměleckým aktivitám – první z nich je výstava Zabydlená krajina. Od 17. dubna do 13. června se v prostorách Galerie 22 v Husitské ulici v centru Prahy poprvé společně představí tvůrci z inspirativního regionu kolem Malé Skály: unikátní broušené skleněné plastiky sklářského výtvarníka Břetislava Nováka, který je žákem legendy české tavené plastiky – Stanislava Libenského, expresivní intimita obrazů Jana Šimka, který osobitě vykročil z linie svého učitele a maloskalského rodáka Josefa Jíry, konceptuální malíř a sochař Jakub Roztočil, magický symbolismus malířky a performerky Máji Roztočilové a obrazy Vladimíra Vély, ve kterých imaginace a abstrakce vytvářejí výrazný rukopis tohoto mladého malíře. Vesměs jde o jména, která již silně rezonují na současné umělecké scéně.

Výstava Zabydlená krajina v Galerii 22 propojí pozoruhodné obrazy a sklo s originálním nábytkem různých stylů od biedermeieru po Bauhaus. „Cílem je uvést historický nábytek do kontextu současného umění a ukázat, jakým způsobem spolu historie a modernita mohou v dnešní době vést aktuální dialog. Výstavu jsme pojmenovali Zabydlená krajina, neboť krajina v různých podobách autory inspirovala a zabydlení prostoru je společným tématem vystavených děl a našeho nábytku,“ vysvětlil majitel Galerie 22 Petr Smaha. „Umělce myšlenka rozmístit malby a sklo v zařízeném interiéru zaujala, s každým z nich jsme vybírali konkrétní kusy nábytku, které s dílem nejlépe souzní,“ dodává. Návštěvníci výstavy tak budou mít vítanou příležitost vidět, jak by dané dílo působilo třeba u nich doma.

Zároveň s výstavou Zabydlená krajina, která bude prodejní, představí Galerie 22 novou značku G22 design. Ve svébytné sekci bude nabízet kolekci reprodukcí chromového funkcionalistického nábytku a doplňků stylu Bauhaus.

Výstavní a prodejní Galerie 22 je známá rozsahem a kvalitou jedinečnou nabídkou starožitného nábytku v prvotřídním stavu, která se stále rozrůstá o nové kusy. Ve zdejší restaurátorské dílně byla vyvinuta speciální technologie restaurování, díky které mobiliář získává zcela nový povrch a je tak chráněn před poškozením při každodenním užívání. Starožitný nábytek se tu z originální součásti interiéru stává i předmětem sběratelského zájmu. Novinkou je samostatná linie – značka G22 design, nabízející kolekci reprodukcí chromového funkcionalistického nábytku a doplňků stylu Bauhaus.

www.galerie22.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Zabydlená krajina (Véla, Šimek, Novák, Roztočilovi)