Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Z Asuánu do Chartúmu: České archeologické výzkumy mezi nilskými katarakty

Do 11.11.2015 se v prostorách Křížové chodby Karolina Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3, Praha 1, koná zajímavá výstava „Z Asuánu do Chartúmu: České archeologické výzkumy mezi nilskými katarakty“. Výstava připomíná padesáté výročí ukončení archeologických a epigrafických prací tehdejšího Československého egyptologického ústavu FF UK v Núbii. Vstup na výstavu je volný.

V letošním roce uběhlo padesát let od ukončení archeologických a epigrafických prací tehdejšího Československého egyptologického ústavu FF UK v Núbii, území rozkládající se mezi 1. a 4. nilským kataraktem, zahrnující oblast dvou moderních států, jižního Egypta a severního Súdánu. Rozhodnutí egyptské vlády vystavět 500 km dlouhou Vysokou přehradu u Asuánu podnítilo zorganizování mezinárodní záchranné archeologické akce pod záštitou UNESCO v Núbii (1960–1980). Do záchranné akce se zapojily desítky států, včetně Československa, které se aktivně účastnilo v letech 1960–1965. Během této doby vyslalo šest expedic, jež významnou měrou přispěly k mapování, výzkumu a záchraně núbijských památek na území, které v současnosti leží na dně asuánské přehrady.
Na prahu 21. století se čeští vědci na území starověké Núbie a do oblasti jižně od ní opět vrátili. V Súdánu provádějí interdisciplinární výzkumy archeologové dvou českých institucí na třech různých lokalitách: Český egyptologický ústav FF UK (na Sabaloce a v Usli) a Národní muzeum (ve Wad Ben Naga).
Český egyptologický ústav si výstavu připomenul čtrnáctým číslem Pražských egyptologických studií.
Další příležitostí připomenout si výročí je výstava „Z Asuánu do Chartúmu: České archeologické výzkumy mezi nilskými katarakty“, která se zaměřuje na výsledky expedic v šedesátých letech 20. století a rovněž na nové výzkumy Českého egyptologického ústavu FF UK a Národního muzea v Súdánu.
Komentované prohlídky výstavy se konají 17. 10. 2015, v rámci programu Mezinárodního dne archeologie.
Na Youtube kanálu ČEgÚ se nachází sestřih záběrů z Núbie ze šedesátých let a záznam přednáškového večera Nové objevy Univerzity Karlovy v Súdánu.

http://egyptologie.ff.cuni.cz/?req=id:243Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Z Asuánu do Chartúmu: České archeologické výzkumy mezi nilskými katarakty