Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž XXV. Domácí úkol – První republika

22. 11.-8. 1. / Galerie La Femme / Malba

Do 8.1.2018 bude v Galerii La Femme, Bílkova 2, Praha 1, přístupná skupinová výstava XXV. Domácího úkolu – První republika.

Ke stému výročí založení republiky přichystala Galerie La Femme v rámci projektu Domácí úkoly výstavu na téma První republika. Na domovské adrese v Bílkově ulici se bude konat v listopadu 2017, pokračovat bude dále v březnu 2018 do zlínské galerie Alternativa a poté bude prezentována přímo na výročí v říjnu 2018 na Novoměstské radnici v Praze.

Inspirace přicházejí z různých stran, na obrazech vidíme T. G. Masaryka, národní barvy, vlajku, bratry Čapkovy, ale i filmové herečky, eleganci a celkovou atmosféru První republiky. Úkolu se zúčastní nejlepší čeští umělci – B. Jirků, J. Slíva, M. Rittstein, J. Anderle, M. Chabera, B. Eliáš, M. Jiránek, V. Ban-Jiránková, P. Holeka, T. Hřivnáč, Z. Tománek, M. Pošvic, J. Kopejtková, J. Blecha, Z. Janda, B. Olmrová, M. Mádrová, Tylek, J. Velčovský a další.
Domácí úkoly
Od samého počátku se jich pokaždé účastní kolem šedesáti českých výtvarníků, jak renomovaných (Jiří Anderle, Jaroslav Šerých, Alois Mikulka, Josef Mžyk, Boris Jirků, Michael Rittstein, Antonín Sládek, Milan Chabera, Ladislav Klusáček, Roman Brichcín, Richard Kočí, Pedja Djakovič, Jan Souček, Tomáš Hřivnáč a mnoho dalších), tak slibných talentů mladé generace (Zdeněk Daněk, Karel Pobříslo, Richard Augustin, Daniel Krejbich aj). Od roku 2003, kdy galerista zadal první téma – Pocta jedné fotografii a výtvarníci vzdali hold fotografii ženy dívající se z okna z roku 1977 s příznačným názvem Pohled na západ, proběhlo již dvacet pět domácích úkolů. Když si svět připomínal 40 let od úmrtí Edith Piaf, výtvarníci reagovali domácím úkolem Malá pocta velké Edith. Veřejnost také mohla shlédnout na padesát různých ztvárnění Snídaně v trávě, Venuší, úsměvy Mony Lisy v padesáti různých provedeních, stejně jako mnoho různých pohledů na Vyhnání z ráje. Ženu vypodobněnou s různými atributy pak mohli spatřit při výstavách Žena a automobil, Žena,víno,zpěv či S vodou mě baví svět. Umělci měli za úkol ztvárnit sami sebe (Autoportrét) a posléze odhalit své nitro při úkolu Moje srdeční záležitost. Za zmínku stojí také úkol, kterým jsme si připomněli vznik jednoho z nejslavnějších obrazů, Picassovy Avignonské slečny.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž XXV. Domácí úkol – První republika