Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Xénia Hoffmeisterová: Tramontana

8. 11.-3. 12. / Galerie Hollar / Malba

Do 3. 12. 2023 do 18:00 je v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, přístupná krásná výstava Xénia Hoffmeisterová: Tramontana.

Studený dech přelétající nad vrcholky hor přináší s sebou neklid, vítr rozhýbe vzduch a ten jak teplý fén rozvolní kontury reálných obrysů. Tramontana přináší nejistotu a z nejistoty obavy a obavy vytváří zkreslené představy. Pravda se relativizuje, vše je zpochybněno… Vítr s sebou odnáší realitu. A vakuum po ní vyplní zkreslená pravda.

Xénia Hoffmeisterová se narodila 13. 6. 1958 na Slovensku v Trenčíně. V letech 1973 – 1977 studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bratislavě, v letech 1981 – 1986 a malbu u doc. Oldřicha. Smutného v rámci studia scénického a kostýmního výtvarnictví na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze.
Od roku 2001 je členem výtvarného spolku Mánes a od roku 2004 je členkou výtvarného spolku Hollar. V loňském roce její tvorbu představila The Katzen Arts Center, Washington D.C., USA.

www.xeniahoffmeisterova.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Xénia Hoffmeisterová: Tramontana