Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž X-tá vlna, n-tá dávka – Diplomanti a diplomantky KVU UMPRUM 2020

Do 31. 1. 2022 je v Technologickém centru UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1, přístupná zajímavá výstava X-tá vlna, n-tá dávka – Diplomanti a diplomantky KVU UMPRUM 2020.

otevřeno: pondělí – sobota, 10 – 18 h

Výstava X-tá vlna, n-tá dávka představuje práce loňských diplomantů a diplomatek Katedry volného umění UMPRUM, které dosud nikdo neměl možnost vidět. Katedra volného umění představuje diplomové a jiné projekty svých absolventek a absolventů.

K vidění budou především závěrečné práce třiceti mladých umělců a umělkyň ze čtyř ateliérů Katedry volného umění UMPRUM, které vznikly v uplynulém akademickém roce 2019/2020.  Tato díla se tehdy s ohledem na epidemické okolnosti nemohla veřejně prezentovat. Některá z nich přečkala čas odkladu bez viditelných změn, zatímco další byla přetvořena, rozebrána anebo nahrazena. Na výstavě se tak neukážou jen diplomantské projekty, ale zviditelní se i roční odstup od absolutoria, stejně jako interval, který odděluje tehdejší vlnu od té nynější. S potěšením proto vítáme práce nedávných absolventů a absolventek ve zbrusu nových prostorách školy.

„Vlny a dávky bez určení pořadí v této souvislosti poukazují k nedokončenému procesu adaptace na složitou společenskou situaci, ale i k principiálně neukončitelnému procesu učení se a odnaučování se”, objasňuje název a koncepci výstavy X-tá vlna, n-tá dávka její kurátor Vojtěch Märc.

Jedná se o velmi pestrou kolekci prací, jak z hlediska témat, tak z pohledu uplatněných médií a technik. Ve velkorysých prostorách vstupní dvorany a přilehlých prostor diváci naleznou sochy, objekty, malby, videa, instalace nebo záznamy performancí.

Podrobnější představení by si jistě zasloužila všechna díla. Z různorodého souboru můžeme zmínit obrazy Martiny Staňkové navazující na barokní tradici květinových rámů, které neotřele rozehrávají starou křesťanskou ikonografii ukřižování a vzkříšení. Objekty Kláry Čermákové ohledávají napětí mezi ruční prací a technickým zpracováním. Ověřují tak tvrzení Marxe a Engelse, podle kterého jsou některé ruce „nejen orgánem práce, ale i jejím produktem“. Za pozornost stojí i diplomová práce Tanii Nikuliny, která si za svou diplomovou práci zvolila stanový přístřešek, který ukrývá kulisy příběhu o nezbytné i nemožné péči o sebe samé, i o sebe navzájem. Nakonec můžeme zmínit video, které Jan Kvíz připravil speciálně pro tuto příležitost. Zaměřil se v něm na nanejvýš aktuální fenomén mužské sebelítosti.

Výstavu v lednu doplní doprovodný program v podobě diskuzí organizovaných studentkami a studenty prvního ročníku Katedry volného umění, kteří se zároveň podílí na přípravě výstavy.

Vystavující: Matěj Bílek, Tomáš Bryscejn, Klára Čermáková, Viktor Dedek, Jakub Dominec, Linda Hauerová, Adam Havelka, Kristián Kitzberger, Adéla Kostkanová, Lucie Kultová, Jan Kvíz, Nikola Lourková, Lucie Michnová, Milica Mijajlović, Dominik Miklušák, Kateřina Miturová, Veronika Nemejovská, Tatiana Nikulina, Olbram Pavlíček, Štefan Pecko, Nicolas Prokop, Rozálie Prokopcová, Julie Slauka, Martina Staňková, Václav Světlík, Tereza Sýkorová, Marie Helen Tite, Sofie Tobiášová, Jonne Väisänen, Ingrid Wong
Kurátor: Vojtěch Märc
Architektka výstavy: Kateřina Kulanová
Grafika: Cindy Kutíková a Jiří MocekFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž X-tá vlna, n-tá dávka – Diplomanti a diplomantky KVU UMPRUM 2020