Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž White Arkitekter: A heart of wood

Do 13. 3. 2022 můžete v Galerii Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1, navštívit velmi zajímavou výstavu White Arkitekter: A heart of wood.

První výstava a přednáška největšího skandinávského ateliéru WHITE ARKITEKTER u nás!

Mezinárodně aktivní kancelář White Arkitekter se věnuje ekologicky a sociálně udržitelné architektuře s využitím dřeva jako významného obnovitelného materiálu. V roce 2016 ateliér navrhl 20patrovou budovu ve Skellefteå ve Švédsku, která je jednou z nejvyšších dřevěných výškových staveb na světě.

Mezi jeho nové stavby patří i projekt SARA KULTURHUS – nové kulturní centrum přímo ve středu města v sobě spojuje řadu funkcí: divadlo, muzeum, uměleckou galerii, veřejnou knihovnu, konferenční centrum a hotel. Budova je navržena jako uhlíkově neutrální, a je postavena především ze dřeva z regionálních boreálních lesů. Solární panely a další účinné energetické systémy rovněž přispívají k minimalizaci uhlíkové stopy.

Snahou municipality i architektů bylo navrhnout Sara Kulturhus tak, aby se stal přátelským prostorem pro všechny obyvatele bez ohledu na jejich dosavadní zájem o kulturu. Situování budovy i její maximálně možná otevřenost jak vizuálně (skleněná fasáda), tak fakticky (četné vchody) z ní vytvářejí přívětivou instituci. Sara Kulturhus vítá zájemce o kulturní vyžití na úrovni regionální, národní i mezinárodní, a zároveň je i výjimečnou ukázkou udržitelné architektury.

Hlavním cílem architektů bylo poukázat na možnosti použití dřeva jako konstrukčního materiálu pro složité výškové budovy v rámci udržitelné výstavby. Různorodý program si vyžádal řadu inovativních konstrukčních řešení při zapracování požadavků na rozpony, flexibilitu, akustiku i celkovou statiku. Vysokopodlažní hotel je postaven z prefabrikovaných objemových modulů CLT panelů (křížem lepené dřevo), které jsou umístěny mezi dvěma výtahovými jádry (také z CLT). Naproti tomu konstrukční systém nižší hlavní hmoty tvoří sloupy a nosníky z lepeného lamelového dřeva, ale jádra a smykové stěny jsou opět z CLT. Architektonický návrh umožnil, aby nosná konstrukce vznikla bez betonu, což výrazně urychlilo dobu výstavby a zcela zásadně snížilo uhlíkovou stopu.

Výstava A Heart of Wood / Srdce ze dřeva nabízí nejen pohled do inovativního stavebního procesu, ale představuje také mnoho podob využití této gigantické dřevostavby včetně společenských a kulturních budov. Stavby jsou prezentovány v podobě kreseb, fotografií, filmů, modelu, ale i ukázek výtvarně pojednaných akustických panelů na rozměrných dřevěných stěnách. Pražská výstava bude doplněna o nové materiály a fotografie, které návštěvníky seznámí s dalšími významnými stavbami tohoto renomovaného ateliéru.

Výstava se uskuteční ve spolupráci s přední berlínskou galerií architektury Aedes, která k výstavě rovněž vydala katalog.

Za podporu výstavy děkujeme hlavnímu partnerovi výstavy Stora Enso a partnerům Prodesi/DomesiKloboucká lesníKasper CZ a Axis M. Mediálními partnery projektu jsou Salon dřevostaveb a Skandinávský dům.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž White Arkitekter: A heart of wood