Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Vzpomínky na Sočskou frontu (1.sv.válka)

Do 15.10.2016 bude v podzemní galerii Českého centra, Rytířská 31, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Vzpomínky na Sočskou frontu.

Putovní panelová výstava Vzpomínky na sočskou frontu zobrazuje boje první světové války v alpských oblastech, na jižní hranici někdejšího Rakousko-Uherska.

„Putovní výstava přibližuje méně známé skutečnosti z fronty, která díky blízkosti stejnojmenné řeky získala přízvisko sočská. Zvláštní důraz je přitom kladen na historické spojitosti slovinského a českého národa…“

Projekt vznikl ve spolupráci Velvyslanectví Slovinské republiky a Vojenského historického ústavu v Praze. Na slovinské straně obsah aktivně spoluutvářely Tolminské muzeum, nadace Cesta míru v Posočí a Historický institut Milka Kosa Výzkumného střediska Slovinské akademie věd a umění (ZRC SAZU).

Výstava Vzpomínky na sočskou frontu je tvořena šestnácti panely a představuje průběh bitev se zvláštním důrazem na působení českých vojáků, mezi nimiž měli zastoupení i významní čeští umělci, například malíř Josef Váchal nebo spisovatel Fráňa Šrámek. Dále výstava zobrazuje život na frontě v době klidu nebo památníky padlých vojáků.

Výstava je zahrnuta do oslav 100. výročí první světové války, konajících se pod záštitou slovinského Národního odboru. Tento odbor je autorem kalendáře akcí, které jsou konány ve Slovinsku i v cizině v období 2014-2018 k připomenutí první světové války. Představitelé slovinských institucí se tak zapojují do evropských projektů a stávají se součástí celoevropských aktivit.

Výstava vznikla ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem a Velvyslanectvím Slovinské republikyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Vzpomínky na Sočskou frontu (1.sv.válka)