Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výtvarná skupiny Tolerance 14

Do 15. 5. 2015 bude v Galerii Evy Hruškové, Vodičkova 10, Praha 1 (průchodem dozadu a přes dvůr), přístupná zajímavá výstava výtvarné skupiny Tolerance 14.

Členy skupiny jsou: Libuše Bartáková, Jan Fejfar, Vladimír Fortin, Karel Maleček, Jana Zajacová, Vladimír Všetečka, Stanislava Podaná a Vilém Tefr. Karel Maleček a Jan Fejfar na této výstavě nevystavují.

Výtvarná skupina TOLERANCE 14

Skupina se utvořila jaksi samovolně kolem akademického malíře Vladimíra Fortina v_roce 1993. Právě jeho tolerantní chápání a přístup k tvorbě ostatních výtvarníků dal vzniknout názvu tohoto uskupení.
Jak tedy zpětně vyplývá ze samotného výrazu „tolerance“, jedná se o relativně volné seskupení autorů tvořících na základě různých pohledů na svět, různých životních zkušeností, různých tvůrčích přístupů, i různé generační příslušnosti. Jednotícím prvkem v takovémto kolektivu není tedy homogenní úsilí ve filozofickém přístupu k řešení nějakých společných, společenských, či uměleckých problémů či koncepcí. Je to naopak významné respektování individuality svých kolegů.

Každý z nich vychází z přesvědčení, že rozhodující pro vytvoření díla je hloubka uměleckého názoru, síla a opravdovost výtvarného přesvědčení, umělecká poctivost. Nicméně přes tuto obecnou tolerantní koncepci dává skupina přednost směrům, které nejsou prvoplánově poplatné některým módním trendům, jež by chtěly diváka pouze šokovat a konsternovat, místo aby obohatily jeho duchovní život o prožitky hluboké kontemplace nad subjektivním chápáním objektivního krásna.

Členové výtvarné skupiny TOLERANCE 14 se nezříkají vjemové reality. Snaží se však tuto realitu ztvárnit neformálně, někteří ji zachycují expresivně, zjednodušeně, stylizovaně, s_tendencí zvýraznit její charakteristické a rozhodující znaky, a přitom do ní promítnout své pojetí chápání umění. Jiní zase přistupují k realitě abstrahováním popisných prvků a_dostávají se tak zcela logicky a zákonitě do abstraktního, případně nefigurativního vyjádření svého tvůrčího myšlení. Široké výtvarné spektrum skupiny je v_praxi doplněno o současné výtvarné techniky, jako např. fotografie a počítačová grafika.

Samozřejmostí ve skupině je úzká spolupráce na přípravách jednotlivých výstav, stejně jako zaujaté dikuse nad svými pracemi. Pro konfrontaci a osvěžení během profesní cesty se členové výtvarné skupiny TOLERANCE 14 nevyhýbají ani občasnému přizvání nějakého hosta ke společné výstavě. Takové setkání je vždy přínosné jak pro kmenové autory, tak pro hosta, a_v_neposlední řadě samozřejmě i pro návštěvníka výstavy.
Jak se daří výtvarníkům skupiny TOLERANCE 14 realizovat různorodé koncepce chápání duchovního života člověka musí posoudit divák, který ve výtvarném díle hledá niterné pocity svého chápání světa.

Výstavní činnost:
Výtvarná skupina TOLERANCE 14 vystavuje pravidelně jak v Praze, tak v různých galeriích měst a_městeček České republiky, a zejména se ráda vrací do „svých“ oblíbených výstavních prostor v Mladé Boleslavi, Ronově nad Doubravou, Kostelci nad Černými lesy, na státní zámek Žleby a další.

www.art-tolerance14.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výtvarná skupiny Tolerance 14