Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Zuzany Pernicové: Mými kořeny se dotýkám nebe

4. 9.-30. 9. / Galerie Prokopka / Kresba

Do 30.9.2018 bude v Galerii Prokopka, Prokopova 9, Praha 3, přístupná velmi zajímavá výstava Zuzany Pernicové: Mými kořeny se dotýkám nebe.

Zuzana Pernicová ( narozena 1987 ) je absolventka Fakulty výtvarných umění v Brně prošla zde více ateliéry Papír a kniha, doc. Dr. Jiří H. Kocman a Malby II Prof. MgA Martina Mainera, Prof. MgA Luďka Rathouského. Během studia pobývala na stáži Accademia di Brera, Milano, prof. Italo Bressan / Gaetano Baccona 2013. Svou tvorbu realizuje technikami malby, kresby, performence i instalacemi. V současné době je pro ní inspirací život v Itálii, kde se již dříve účastnila rezidenčních pobytů na Sicilii i Sardinii. Náměty nalézá v krajině a v člověku v jeho bytí (osamocení, existenci, individualitě atd.).

Slova autorky : „ Vybavuji si dotek – pohlazení nemocného člověka ve své tváři. Ticho. A otázku. Kdo jsi ? Máš děti ? Seděla jsem tehdy opřená o strom poezie.“

Výstava Mými kořeny se dotýkám nebe představuje soubor kreseb z posledních let, ožívá zde propojení technik papírové koláže ( vrstvení, proděravění atd. ) a kresby ( uhlem, tužkou, perem aj. ). V prostoru jsou instalovány drobnější výrazově expresivnější formáty dopněné velkoformátovými kresbami na pauzovacím papíru, využívá zde světelných průsvitů i možnosti zviditelnění vloženého textu. V kresbách se setkáváme s figurami i fragmety krajiny, těla, abstraktními tvary, písmem není třeba rozkodovávat reálný příběh, autorka nás právě upozorňuje na fakt, že každý z nás si ho neseme ve své přítomnosti i vzpomínkách ve vlastní lehkosti či tíze. Na tento projekt navazuje výstava maleb se stejným názvem v Galerii Suteren v Brně její zahájení bude 7. 9. 2018 od 18 hodin. Slova autorky: „ Písmo a malba se stává denním rituálem, jehož prostřednictvím nacházím sebe samu a dostávám se do kontaktu s ostatními. “

Pernicová má za sebou řadu společných i samostatných výstav. V roce 2015 se stala finalistkou premia Carlo Bonatto Minella v kategorii do 30 let. V případě zájmu o vystavenou tvorbu, kontaktujte kurátorku výstavy Markétu Vlčkovou.

Více: www.zuzanapernicova.com

Kontakt: www.galerieprokopka.cz

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků, má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby až po nová média.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Zuzany Pernicové: Mými kořeny se dotýkám nebe