Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Zlatý fond Národního muzea fotografie

10. 4.-12. 5. / Czech Photo Centre / Fotografie

Do 12.5.2019 bude v Czech Photo Centre, Na Zlatě 1 (vchod ze Seydlerovy ulice), přímo u metra Nové Butovice na Praze 5, přístupná velmi zajímavá a rozsáhlá výstava Zlatý fond Národního muzea fotografie.

Nabízíme jedinečnou možnost poznat tvorbu autorů v jiném světle, jejich vlastní perspektivou. Galerie Czech Photo Centre představí fotografie 74 fotografů a fotografek, mezi vystavenými jsou například Vladimír Birgus, Gabina Fárová Jaroslav Kučera, Robert Vano, Dagmar Hochová, Karel Cudlín, Maria Kudasová a mnoho dalších.

Začátkem výstavy dojde k uložení fotografií Zlatého fondu v prostorách moderního archivu Czech Photo Centre. Navazujeme na původní myšlenku uchování dědictví fotografie pro budoucí generace. Otevíráme „Zlatý fond II.“, který pokračuje ve stejné filozofii. Rádi bychom oslovili aktivní profesionální fotografy, aby se stali součástí této unikátní sbírky. Našim cílem není fotografie zakonzervovat a nechat ležet hluboko v archivu, ale naopak opakovaně představovat kolekci nebo její části co nejširší veřejnosti.

Současně s realizací projektu Národního muzea fotografie (NMF) jako jedinou institucí v České republice, která se má výhradně zabývat záchranou kulturního dědictví fotografie, vzniká myšlenka podpory tohoto projektu ze strany současných českých profesionálních fotografů. Autorem tohoto projektu, později nazvaným Zlatý fond NMF (ZF NMF) je Ivo Gil.

Idea projektu předpokládala, že každý z oslovených autorů věnuje jednu originální výstavní zvětšeninu ve sbírkové kvalitě. Fotografie budou jednotně adjustovány do rámů 70 x 100 cm a stanou se trvalým exponátem výstavní kolekce NMF Fotografové byli ve svém daru omezeni pouze tímto rozměrem.

Vytvoření sbírky bylo rozděleno na tři etapy. V první etapě v roce 2002 bylo osloveno 154 tuzemských + 25 žijících autorů v zahraničí. K první uzávěrce v roce 2002 darovalo své fotografie 87 fotografů. Tyto snímky byly vystaveny ve výstavních prostorách Okresního muzea v Jindřichově Hradci od 22. června do 28. července 2002. V druhé etapě, která proběhla v roce 2003, darovalo své fotografie 42 fotografů a ve třetí etapě v roce 2004 darovalo své fotografie 91 fotografů.

Soubor darovaných fotografií je velmi různorodý jak žánrově, tak svou datací. Je kolekcí 220 přístupů, 220 názorů, 220 fotografů. V současnosti jsou ve sbírce ZF NMF autorské fotografie, např. od E. Fukové, J. Lukase, V. Chocholy, L. Postupy, J. Parika, M. Hucka, D. Hochové, M. Luskačové, J. Štreita, J. Saudka, A. Kratochvila, J. Koudelky, J. Bárty, A. Malého, J. Malého, R. Vana, D. Šimánka, G. Fárové, V. Uhra, P. Štechy, i. Gila L. Barana, M. Stibora, K. Kuklíka, J. Prokopa, J. Reča, J. Pohribného, K. Beneše, a dalších fotografů.

Jméno a dílo se tak stalo trvale součástí počátku historie Národního muzea fotografie a přispělo k záchraně kulturního dědictví fotografie.

V Praze 8. února 2019
Ivo Gil

…….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Zlatý fond Národního muzea fotografie