Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Život umělce na 2000 m2

Do 14.10.2015 bude v pop-up galerii spolku Petrohradská na adrese Újezd 14, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Život umělce na 2000 m2.

Výstava včetně doprovodného programu bude přístupna veřejnosti vždy od 12 do 24 hod. Výstava představuje residenty Petrohradské a různorodost jejich tvorby, přístupů a vizí. Zároveň reflektuje současné umělecké dění nastupující umělecké generace na české scéně. Svým širokým spektrem pokrývá pestrou směsici výtvarných žánrů i přístupů, které sahají od klasické malby, sochy či fotografie až po multimediální instalace, koncept a videoart.

Současnými residenty Petrohradské jsou např. Adéla Sobotková, Lenka Kerdová, Magdalena Rutová, Monika Žáková nebo Tereza Kašparová. Součástí je také porcelánská dílna Nikolaje Ryfra, malířský ateliér Ludmily Smejkalové nebo nahrávací studio Tomáše Havlena.
PETROHRADSKA KOLEKTIV z.s. je kreativní skupina stojící za projektem „PETROHRADSKA 1.2.3.“ – ateliérový komplex nabízíjecí novou platformu pro vizuální a audiovizuální umění na ulici Petrohradská 13.

Petrohradská kolektiv je spolek podporující mladé tvůrce a místní uměleckou komunitu. Mezi dílčí cíle projektu patří jak vytvoření zázemí pro začínající umělce a studenty, ve kterém budou moci rozvíjet svou kreativitu, tak navázání kontaktu se zahraničními tvůrci, spolupráce s místními i mezinárodními institucemi, networking mladých umělců a podpora prezentace jejich tvorby. Spolek na jaře založili Daniel Konopáč, Edita Štrajtová a Ondřej Staněk. Spolek se věnuje i vlastní umělecké tvorbě, organizuje kulturní a vzdělávací akce, přispívá k samotnému tvůrčímu procesu, zapojuje se do kolektivních experimentů a hostování zahraničních tvůrců.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Život umělce na 2000 m2