Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Zdeněk Burian: Vzdálené světy

1. 12.-31. 1. / European arts / Malba

Do 31.1.2017 bude v Galerii a aukční síni European Arts, Senovážné náměstí 8, Praha 1, přístupná krásná, zajímavá a objevná výstava Zdeněk Burian: Vzdálené světy. Otevřeno Po – Pá 10 -18.

Zájem o pravěk, dobrodružství a exotickou přírodu se v Burianovi probouzí už v dětství. Jeho romantická duše byla fascinována přírodou a jejími proměnami, dobrodružnou literaturou, zaniklými civilizacemi, i návštěvami v jeskyni Šipka, ležící nedaleko jeho rodné Kopřivnice. Listy jeho skicáře pokrývaly kopie ilustrací k Robinsonu Crusoe od Waltera Pageta, kresby afrických Masajů, bornejských válečníků, Eskymáků nebo Indiánů. Právě do těchto vzdálených míst mohl Burian unikat i během svého pozdějšího profesního povolání malíře a ilustrátora, aniž mu kdy bylo dovoleno spatřit tato místa jinak než formou reprodukcí či fotografií…

Kurátorka výstavy a autorka textu: Barbora Ropková
Editorka: Helena Milerová
Grafická úprava a sazba: Jan Šerých
Fotografie: Martin Polák, Miloš Svoboda
Jazyková korektura: Lenka Vosičková
Partner výstavy: ONEROI

Zdeněk Burian se narodil 11. února 1905 v Kopřivnici. Už od dětství měl dvě vášně: malování a národopis. Jeho talent byl takový, že už v roce 1919, tedy ve 14 letech, byl přijat hned do druhého ročníku Akademie výtvarných umění v Praze. Jeho učiteli se tam stali kvalitní umělci, jakými byli Jakub Obrovský, Max Švabinský, Vlaho Bukovac a Vojtěch Hynais. Akademii však bohužel vzhledem k finančním problémům nedokončil. Burian rozvíjel svůj kreslířský a malířský talent v podstatě sám a během několika let jej svým tvůrčím géniem přivedl k typicky burianovskému mistrovství prakticky ve všech kreslířských a malířských technikách.

V roce 1932 dostal Zdeněk Burian k ilustrování knihu Eduarda Štorcha Lovci mamutů. Recenzoval ji tehdy Josef Augusta, profesor paleontologie University Karlovy. Ten vycítil, že Burianův talent a přístup k pravěké tematice z něj mohou udělat umělce, o jakém snil – schopného vytvářet pod odborným vedením rekonstrukce odpovídající přísným vědeckým kritériím. Augusta s Burianem vytvořili naprosto ideální dvojici. První byl vášnivý detektiv a zjišťoval, jak kosti patří k sobě a jak mohly vypadat ty chybějící, druhý dokázal kostem vdechnout život. Tematika zobrazování pravěké přírody pak v Burianově tvorbě převažovala až do konce jeho života.

Burianovo dílo je fascinující už jen svým rozsahem. Za šedesát let své výtvarné činnosti vytvořil na 14 tisíc prací, z toho téměř 10 tisíc ilustrací. Mistrem byl Burian zejména na poli dobrodružné literatury. Vedle knižních obálek a ilustrací vytvořil množství obrazových doprovodů i k časopiseckým příběhům. Burianova osobitá schopnost evokovat pravěký svět se vtěsnala do téměř 900 originálů a současně otevřela prostor pro nesčetné množství otázek a polemických úvah.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Zdeněk Burian: Vzdálené světy