Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Zbyňka Sedleckého: Rekvizitář

Do 17. 6. 2022 bude v Trafo Gallery, Hala 14, Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 13, Praha 7, přístupná velmi zajímavá, rozsáhlá a hodně současná výstava obrazů Zbyňka Sedleckého: Rekvizitář.

Kurátor: Petr Vaňous

Samostatná výstava jednoho z klíčových autorů generace narozené v 70. letech, Zbyňka Sedleckého, malíře, pro něhož je zásadní a směrodatný vztah pozorovatele a okolí. Nalezl se v situacích, jejichž spínačem je osobní zkušenost navázaná na východisko fotografického záznamu. 
 
Název výstavy Rekvizitář je sám o sobě pravdivý i zavádějící. Situuje autora do nejednoznačné role někoho, kdo v rámci daných podmínek jedná přímo, sám za sebe, nebo kdo konstruuje matoucí umělé situace. V obrazech Zbyňka Sedleckého nacházíme obojí. Herní princip, distanc pozorovatele, ironii vypravěče, ale i velmi otevřené, intimní sondy do světa osobní introspekce, které nepotřebují komentář. Pohled do zrcadla je tu zároveň zobecněním smyslového vnímání v konkrétním čase, odkazem na propojenost lidského vnímání a myšlení, ale i krácením konkrétního pobytu (kratochvíle) v místě (ateliér), které prohlubuje pochyby a úzkost z toho, co se ve skutečnosti kolem reálně děje. Své předobrazy a opodstatnění kdesi v minulosti, ať už dějinně-civilizační, nebo ryze osobní.
K výstavě vychází stejnojmenný dvojjazyčný katalog v grafickém zpracování Jany Vahalíkové, doplněný o úvodní slovo kurátora Petra Vaňouse a rozhovor s malířem.
 
Děkujeme partnerům výstavy: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Canadian Medical, Skupina ČEZ, LEX Auto, UMPRUM, Art District 7, Dopravní podnik hlavního města Prahy, SbírKa, sro, Radio Color, Radio 1, Kdykde.cz and Wine4You.
Více informací na www.trafogallery.cz.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Zbyňka Sedleckého: Rekvizitář